Tuladha Pariwara Kang Nawakake Layanan Jasa Yaiku

  Edukasi
Tuladha Pariwara Kang Nawakake Layanan Jasa Yaiku

Tuladha teks pariwara radhio kang isine nawakake jasa cukur rambut

Daftar Isi

1. Tuladha teks pariwara radhio kang isine nawakake jasa cukur rambut

Contoh teks yang mencakup iklan radio menawarkan layanan potong rambut:
*coba sekarang dengan memotong rambut akan mendapat pulsa sebesar Rp50.000,00
* Coba saiki dening nglereni rambute bakal njaluk pulsa of Rp50.000,00

maaf klw salah!!!:-):-)
🙂

2. Tuladha teks pariwara radhio kang isine nawakake jasa cukur rambut

Contoh teks yang mencakup iklan radio menawarkan layanan potong rambut:
*coba sekarang dengan memotong rambut akan mendapat pulsa sebesar Rp20.000,00
* Coba saiki dening nglereni rambute bakal njaluk pulsa of Rp15.000,00
maaf kalau salah say mohon maaf sebesar besarnya

3. tuladha pariwara kang isine nawakake obat watuk

panjenengan watuk. cobi ngunjuk wood herbal. wood herbal saking godhong ivy, godhong meniran ditambahi madu saged ngilang aken watuk berdahak. dipun unjuk kaping tigo sedinten. mugi-mugi waras

4. contoh teks pariwara kang isine nawakake obat watuk?

komik obh , di gawe saka bhan alami mboten enten bahan sing berbahaya
cocok kanggo kabeh umur

5. 1.Nawakake lulur iku klebu Pariwara…. 2. Pariwara Kang larang nelpon naliko Numpak Pit montor iku klebu. Pariwara… 3. Tuladhane pariwara politik yaiku…. Pilihan a .Ngadi salira b .Layanan masyarakat c .Kampanye

Jawaban:

1. Pariwara kosmetik

2. Pariwara niaga

3. Kampanye

6. Salah siji perangane pariwara khusus yaiku pariwara kang nganggo dasar media, yaiku pariwara cetak lan pariwara elektronik. Miturut panemumu, apa kang diarani pariwara elektronik? HOTS​

Jawaban:berita kang disebarake lewat media elektronik

Penjelasan:maaf kalau salah

7. tuladhane pariwara kang nawakake panganan Secepatnya tolong

Sampean ngeleh tapi pngn diet?

Bapkia pathuk solusine

Selain marai wareg bakpia iki ora marai lemu.Cocok kanggo sng pengen diet. Rasane uenak tenan, regane murah, asli seko jawa tengah 100%

Beri aku❤

Follow aku

8. Mediya kang ngemot pariwara yaiku ….

Jawaban:

koran utaws majalahhhhh

9. 52. Gawea tuladha iklan penawaran sing temane nawakake barang/jasa ! ​

Jawaban:

Tuladha iklan (pariwara) ——> wonten ing gambar.

“MAK-NJUS”

WIWIT 2020

Seneng jus nanging wedi diabetes?

Iki solusine…

Jus enak, digawe saking buah-buahan asli mboten ngangge pemanis buatan.

Rasane seger…

Regane murah lan manfaate kathah.

Manfaat :

1. Ngatasi babagan pencernaan,

2. Ngurangi diabetes,

3. Ningkataken kekebalan awak, lan sapiturute.

100% Asli.

Penjelasan:

Semoga membantu:)

10. Pariwara bisa mangerteni produk tartamtu, wujud pelayanan jasa apa dene kabutuhan yaiku pariwara duweni fungsi…

Wangsulan

Pariwara bisa mangerteni produk tartamtu, wujud pelayanan jasa apa dene kabutuhan yaiku pariwara duweni fungsi ….

➡️ Fungsi ekonomi

Penjelasan

{Pariwara}

→ Pariwara yaiku sarana komunikasi kanggo pangajak/promosi.

Pariwara yaiku sawijining kagiyatan menehi informasi bab barang lan jasa sing migunakake media massa.

Perangan kang nuduhake pariwara lesan kang becik :

Isine bener lan bisa dibuktekake.Isi ora kena ngrugekake prodhuk liya.Ukarane ringkes lan duwe daya kawigaten.Sipate ajakan utawa imbauan.Ana partisipan kang nglumantarake pariwara.

Basa ing sajroning pariwara :

Kudu prasajaLugasCekak aos utawa ora kedawanGampang dingerteniNarik kawigaten

Fungsi pariwara :

Fungsi pemasaran → kanggo nyukupi pepenginane masarakat babagan barang utawa jasa sarta gagasan kang diperlokake.Fungsi komunikasi → isine crita utawa warta ngenani salah sawijining prodhuk saengga kudu bisa nyukupi sarat-sarat pawarta.Fungsi pendhidhikan → perangane fungsi komunikasi, ngandhut panjlentrehan kang ngutamakake pendhidhikan.Fungsi ekonomi → nyebabake masarakat bisa mangerteni bab prodhuk-prodhuk tartamtu, wujud pelayanan jasa apa dene kabutuhan, sarta tambah wawasan idhe-idhe kanggo ngantukake keuntungan finansial.Fungsi sosial → kanggo nggerakake perubahan standar urip kang ditemtokake dening kabutuhan manungsa.

» DETAIL JAWABAN «

Mapel : Bahasa Jawa

Kelas : 11

Materi : Pariwara

Kata Kunci : Fungsi Pariwara

Kode Soal : 13

Kode Kategorisasi : 11.13

—————————–

Semoga membantu.

11. contoh teks pariwara kang nawakake kecantikan utawa perawatan tubuh

krim lotus , nganggo iki kulit dadi bersih , putih lan ayu
di gawe isuk utowo bengi

12. Tuladha tembung pariwara yaiku

Jawaban:

panjenengan watuk. cobi ngunjuk wood herbal. wood herbal saking godhong ivy, godhong meniran ditambahi madu saged ngilang aken watuk berdahak.

Penjelasan:

maaf jika salahjangan lupa untuk follow❤❤

Jawaban:

panjenengan sakit,coba mbeto teng dokter

13. 1.Nawakake lulur iku klebu Pariwara…. 2. Pariwara Kang larang nelpon naliko Numpak Pit montor iku klebu. Pariwara… 3. Tuladhane pariwara politik yaiku…. Pilihan a .Ngadi salira b .Layanan masyarakat c .Kampanye

Jawaban:

1. Pariwara kosmetik

2. Pariwara niaga

3. Kampanye

14. Wara wara kang isine nawakake barangbutawa jasa diarani..​

Jawaban:

iklan

Penjelasan:

semoga membantu

_______________

Jawaban:

pariwara

Penjelasan:

muga² bisa mbantu

15. gawea tuladha iklan penawaran sing temani nawakake barang/jasa​

Tuladha iklan (pariwara) ——> wonten ing gambar.”MAK-NJUS”WIWIT 2020Seneng jus nanging wedi diabetes?Iki solusine…Jus enak, digawe saking buah-buahan asli mboten ngangge pemanis buatan.Rasane seger…Regane murah lan manfaate kathah.Manfaat :1. Ngatasi babagan pencernaan,2. Ngurangi diabetes,3. Ningkataken kekebalan awak, lan sapiturute.100% Asli.Penjelasan:Semoga membantu:)

16. tuladha pariwara sing isine nawakake obat watuk

Contoh iklan yang mencakup menawarkan obat batuk

17. iklan utawa Pariwara Kang Dadi ancase yaikua)nawakake jasab)nawakake barang C)suka keterangan D)suka pangajak​

Jawaban:

B) nawake barang

Penjelasan:

maaf kalok salah ya pliss

Jawaban:

iklan utawa Pariwara Kang Dadi ancase yaiku

B=Nawakake Barang

Penjelasan:

Jadikan Terbaik

Maaf Kalo ASB

Sedang Mengetik…..

18. 5.Salah siji perangane pariwara khusus yaiku pariwara kang nganggo dasar mediayaiku pariwara cetak lan pariwara elektronik.Miturut panemumu, apa kang diarani pariwara elektronik?​

Jawaban:

5. Salah satu bagian dari iklan khusus adalah iklan berbasis media

yaitu iklan cetak dan iklan elektronik.

Menurut Anda, apa itu iklan elektronik?

semoga membantu

Penjelasan:

19. B. Isenana titik-titik ngisor iki nganggo tembung ing sisih terkang ganep!1. Nawakake lulur iku klebu pariwara ..2. Pariwara kang nglarang nilpun nalika numpak pit montoriku klebu pariwara ….3. Tuladhane pariwara politik yaiku ….4. Manawa dititipi pesen kudu ….5. Ngaturake pesen iku nggunakake tembung kang … a.alusb.ngadi dikirac. layanan masyarakatd. kampanyee. diaturake​

1. Parikan
2. Pawigatos
3. Ayo konco konco ojo podo lali budal menyang TPS kanggo milih Bupati tanggal 3 november 2020
4. Diaturaken
5. Alus

Video Terkait