Translate Bahasa Indonesia Ke Bahasa Jawa Serang

  Edukasi
Translate Bahasa Indonesia Ke Bahasa Jawa Serang

translate bahasa indonesia ke bahasa jawa​

1. translate bahasa indonesia ke bahasa jawa​

Jawaban:

miturut arsono, sadawane Januari tahun kepungkur tinemu sangang atus wolung puluh kasus demam berdarah. Nanging Januari tahun iki cacahe sing saya akeh dadine rongewu satus telung puluh papat, saka kabupaten telu likur iku sing paling akeh wargane kaserang deman berdarah yaiku Sumenep Jember, Pacitan Bondowoso sarta Bangkalan,

Penjelasan:

jadikan jawaban terbaik ya 🙂

Semangat belajar <3

2. translate bahasa jawa ke bahasa indonesia​

Jawaban:

soal ?

Penjelasan:

maaf habisnya tidak ada pertanyaan

beli kamus bahasa jawa

soalnya di gugel ga terlalu lengkap

3. Bagaimana cara mentranslate dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jawa

caranya dengan menggunaka google translate caranya : -buka google trans pilih bhs indonesia di kolom kiri dan bhs jawa di kolom sebelah kanan stelah itu ketik bahasa indonesia yang ingin di trnslate dan tekan enter dengan begitu maka bahasa indonesia akan di trans menjadi bahasa jawa….
atau…..
bisa juga dengan mengunduh aplikasi -aplikasi penerjemah khusus bhs jawa yang ada di google play store : untuk android, app’s store : untuk apple (iphone, ipad), blackberry world : untuk blackberry.

4. translate ke bahasa Jawa ​

Jawaban:

NgartekakeAksaraJawa;

Ajining dina, Kancil nantang balapan mlayu karo Keong. Keong saguh, mula digawe cara supaya bisa ngalahake Kancil kang gumdhe mau. Wusana Keong padha kumpul lan baris ana sadawane dapan kang kanggo balapan mlayu. Ora let suwe K
ancil teka, Kancil terus ngejak balapan, lagi wae Kancil mlayu, Keong wis tekan panggonan kang dituju. Kancil kalah balapan banjur mlayu saparan-paran.

Penjelasan:

Ngartekake utawa maca aksara Jawa iku kudu merhatekake sandhangan sing miwiti utawa dienggo nang aksara dasar (Legena). Aksara Jawa ing pacelathon kuwi, nganggo SANDHANGAN SWARA lan SANDHANGAN PANYIGEG WANDA.

1.SandhanganSwara

Taling ꦺ (swara é)Pepet ꦼ (swara ê)Wulu ꦶ (swara i)Taling Tarung ꦺꦴ (swara o)Suku ꦸ (swara u)

2.SandhanganPanyigegWanda

Wigyan ꦃ (sigeg h)Layar ꦂ (sigeg r)Cecak ꦁ (sigeg ng)Pangkon ꧀ (sigeg paten)

Jawaban:

Ngartekake Aksara Jawa;

Ajining dina, Kancil nantang balapan mlayu karo Keong. Keong saguh, mula digawe cara supaya bisa ngalahake Kancil kang gumdhe mau. Wusana Keong padha kumpul lan baris ana sadawane dapan kang kanggo balapan mlayu. Ora let suwe Kancil teka, Kancil terus ngejak balapan, lagi wae Kancil mlayu, Keong wis tekan panggonan kang dituju. Kancil kalah balapan banjur mlayu saparan-paran.

Penjelasan:

Ngartekake utawa maca aksara Jawa iku kudu merhatekake sandhangan sing miwiti utawa dienggo nang aksara dasar (Legena). Aksara Jawa ing pacelathon kuwi, nganggo SANDHANGAN SWARA lan SANDHANGAN PANYIGEG WANDA.

1.Sandhangan Swara

Taling ꦺ (swara é)

Pepet ꦼ (swara ê)

Wulu ꦶ (swara i)

Taling Tarung ꦺꦴ (swara o)

Suku ꦸ (swara u)

2.Sandhangan Panyigeg Wanda

Wigyan ꦃ (sigeg h)

Layar ꦂ (sigeg r)

Cecak ꦁ (sigeg ng)

Pangkon ꧀ (sigeg paten)

Penjelasan:

5. ada yang bisa bantu KH translate bahasa aksara Jawa ke – bahasa Jawa yang di pake saat ini​

Jawaban:

Gantinen Aksara Jawa dadi tulisan latin——————————————

1.bu guru dhawuh marang murid.

2. èyang tindak walang.

Penjelasan:

AksaraJawaingpacelathonndhuwuriku,migunakake;Sandhangan Swara lan Sandhangan Panyigeg Wanda.

1》Sandhangan Swara;Taling = èPepet = eWulu = iTaling talung = oSuku = u

2》Sandhangan Panyigeg Wanda;Wigyan = hLayar = rCecak = ngPangkon = kanggomateni

6. Tolong di translate ke bahasa jawa

Nyalin Aksara Jawa dadi aksara latin.

Kartini

Raden AjengKartini sawajining priyayi keturunan ningrat utawa Bansawan Jawa. Putri Raden Mas Sosoningrat, Bupati Jepara kang sadurunge ngastawi Ning wedanai ing Mayang.

Ibune Raden Mas AjengKartini asma Ngasirah, putri saka Nyai Shah Siti Aminahlan Kyai Aji Manarono, sawajining guru agama ing Teluwakur Jepara.

Pembahasan :

➡️ Aksara Jawa yaiku aksara kang ditulis nganggo tulisan Jawa.

➡️ Aksara Jawa cacahe ana 20 :

ha, na, ca, ra, kada, ta, sa, wa, papa, Dha, Ja, ya, nyama, ga, ba, Tha, Nga

➡️Nulis Aksara Jawa utawa nulis latin iku sing kudu diperhatekake yaiku pasangane lan supaya bisa Muni, Aksara Jawa iku sing perlu digathekake yaiku sandhangan swarane.

➡️Tembung sing kacethak kandhel iku aksara sing nggunakake Aksara murda lan Aksara swara.

➡️ Aksara murda yaiku Aksara sesirah kang sinebut huruf kapital.

Aksara murda digawe kanggo pakurmatan utawa menghormati. Sing biasane kanggo nulis jenenge wong lan pangkat utawa drajat.

➡️ Aksara swara yaiku aksara yaiku Aksara Jawa sing digunakake nganggo nulis huruf vokal.

Detail Jawaban :Mapel : Bahasa DaerahKelas : VIIMateri : Nulis Aksara JawaKode : 13Kode kategorisasi : 7. 13. 7

7. Aku sayang kamu jika ditranslate dalam bahasa jawa

Jawaban:

Aku tresna sampeyan

Penjelasan:

semoga membantu:)

8. translate aksara jawa ke latin bahasa jawa/ bahasa indonesia

Jawaban:

Wektu preinan sekolah, jam pitu budal saka omah numpak pit amarga omahku ora adoh saka Parangtritis.

Aku leren sedhiluk ing warung es degan kang sepi, sawise leren aku lan adhiku nutuke anggone nyepeda watara jam sanga aku lan adhiku wis tekan Parangtritis, banjur langsung kungkum ing banyu kang seger banget atiku seneng bisa plesiran menyang Parangtritis.

Penjelasan:

semoga membantu

9. tolong translate kan! (translate pake bahasa Jawa!!)​

Jawaban:

Wacané:

Kinanth< /strong>i

Padha gulangen ing kalbu.

Ing sasmita amrih lantip.

Aja pijer mangan nendra.

Kaprawiran den kaesthi.

Pesunen sarira nira.

Cegah dhahar guling.

Cegah dhahar guling = (cegahen dhahar lan guling)

Penjelasan:

Wacan aksara Jawa kasebut kalebu tembang Kinanthi. Tembang Kinanthi kuwe salah sijine tembang macapat sing cacahe ana 11, yakuwe: Maskumambang, Mijil, Kinanthi, Sinom, Asmarandana, Gambuh, Dhandhanggula, Durma, Pangkur, Megatruh, Pucung.

PaugeraneTembangKinanthi;

Guru gatra 6 larikGuru wilangan 8, 8, 8, 8, 8, 8Guru lagu u, i, a, i, a, i

10. translate lah ke dalam bahasa jawa​

Jawaban:

1.wong urip kudu ngati ati

2.nganggo payung wayah udan deres

3.nunggu bis ing halte

4.wit waru rubuh katerjang baratgedhe

5.aku numpak prahu layar

11. Google translate bahasa indonesia ke bahasa jawa krama

jawabannya kromo di google

Cari aja krama di google translate

12. translate mulai kapan ke bahasa jawa

mulai kapan dalam bahasa jawanya kawit kapan

13. Translate aksara jawa ke bahasa jawa

Paragraf ke 2:
Temulawak wis kawentar dadi tanduran sing digunakake kanggo gawe jamu lan tamba maneka warna lelara, ing antarane : ga. Ngudunake ko.

Maaf kalau salah

14. tolong translate in saya untuk bahasa Jawa aksara jawa . ke bahasa Jawa biasa atau jawab dengan bahasa Indonesia boleh​

1. Putrane simbah ana 9 lan wayahe ana 15

2. Sinetrone rampung jam 12 bengi

3. Regane bensin mundhak 500 rupiyah

4. Jakarta 1 April 2015

5. Mas Dheni palakrama tanggal 5 Juni 2011

6. Mengeti dina pendhidhikan 2 Mei 2015

7. Sigit lahir tanggal 27 April 1988

8. Fitri Yuliyani putra nomer 2

9. Dhuwitku kari 5000 rupiyah

10. Bebekku padha mati, kari 9 wae

Pembahasan

Aksara Jawa yaiku tulisan jawa utawa aksara tradisional sing berkembang ing Pulau Jawa.

Aksara Jawa cacahe ana 20 yaiku :

• ha, na, ca, ra, ka

• da, ta, sa, wa, la

• pa, dha, ja, ya, nya

• ma, ga, ba, tha, nga

Sandhangan Aksara Jawa cacahe ana 3 yaiku :

1. Sandhangan Swara

2. Sandhangan Panyigeg Wanda

3. Sandhangan Wyanjana

Aksara Murda cacahe ana 8 yaiku :

• Na → ꦟ

• Ka → ꦑ

• Ta → ꦡ

• Sa → ꦯ

• Pa → ꦦ

• Nya → ꦘ

• Ga → ꦓ

• Ba → ꦨ

Aksara Swara cacahe ana 5 yaiku :

• A → ꦄ

• I → ꦆ

• U → ꦈ

• E → ꦌ

• O → ꦎ

Aksara Angka cacahe ana 10 yaiku :

• 0 → ꧐

• 1 → ꧑

• 2 → ꧒

• 3 → ꧓

• 4 → ꧔

• 5 → ꧕

• 6 → ꧖

• 7 → ꧗

• 8 → ꧘

• 9 → ꧙

———————————–

15. translate ke bahasa Jawa ​

Jawaban:

WacanAksaraJawane;

KancillanKeong

Kancil duweni watak gumedhe, amarga ngendelake playune. Watak kang kaya mangkono iku ora disenengi kewan liyane, amarga Kancil ora bisa kekancan marang kewan liyane. Ing sawijining-

Penjelasan:

Aksara Jawa yaiku minangka tulisan Jawa kuna, sing nduweni cacah ana 20 (rong puluh). Nulis aksara Jawa iku diwiwti sekang kiwa meng tengen. Ngisor iki wujud aksara Jawa cacah 20⤵️

AksaraJawa;

ꦲ꧈ ꦤ꧈ ꦕ꧈ ꦫ꧈ ꦏ

ha na ca ra ka

ꦢ꧈ ꦠ꧈ ꦱ꧈ ꦮ꧈ ꦭ

da ta sa wa la

ꦥ꧈ ꦝ꧈ ꦗ꧈ ꦪ꧈ ꦚ

pa dha ja ya nya

ꦩ꧈ ꦒ꧈ ꦧ꧈ ꦛ꧈ ꦔ

ma ga ba tha nga

16. tolong translate bahasa Jawa ke bahasa Indonesia….please!!!​

Jawaban:

cek aja di google ada translate nya

17. translate ke bahasa jawa​

Wacan Latine:

1. Wong memisuh iku ala, ora patut ditindakake dening bocah bocah kang sopan.2. Wong nganggo ora dibenikake iku kurang apik, ora patut tumrape bocah kang ngerti tata krama.3. Bocah adus tanpa teles bebarengan karo wong akeh, iku saru, ora pantes ditindakake dening bocah bocah sekolahan.4. Wong ambuwang papan kang katon dideleng wong liya iku ora sopan, ora pantes ditindakake dening bocah kang susila.5. Wong kang gawe geger ing pasamuwan utawa tontonan iku klebu ora apik, ora pantes dintindakake bocah bocah pengajaran.

Penjelasan:

Wacan ukara aksara Jawa kasebut, ngemot piwulang tata krama lan mangerteni tumindak kang ora apik uga ora patut ditindakake dening bocah sekolah.

Mula bocah bocah sekolah iku, kudu merdikake piwulang tata krama, sopan santun lan welas asih maring samubarang.

NegesiTembung

Memisiuh = ngetoknaomongankangorapantes(maki wong liya)

18. tolong translate ke bahasa jawa​

Nglatinake Aksara Jawa

Judul: Werkudara

Werkudara iku putranè Pandhu Dèwanata lan Dèwi Kunthi kanomer loro. Mulanè kuwi Werkudara asring sinebut Putra Panenggak. Werkudara iku titisanè Bathara Bayu. Dasanamané Werkudara yaiku Bimasèna, Aryasèna, Bayusiwi, Jagal Abilawa, Jayalaga, uga Bratasèna. Garwanè Werkudara ana telu yaiku Dèwi Nagagini, Dèwi Arimbi, lan Dèwi Urangayu. Werkudara duwèni pusaka kang aran kuku pancanaka, gada rujakpala, lan gada lukitasari.

_______________

~NJMgf.

19. Bahasa jawa Translate antar

Jawaban:

cari di sendiri google:c

Video Terkait