Sekar Gambuh Ping Catur Kang Cinatur Tutur

  Edukasi
Sekar Gambuh Ping Catur Kang Cinatur Tutur

Sekar Gambuh ping catur Kang cinatur polah Kang kalantur tembung cinatur tegese​

Daftar Isi

1. Sekar Gambuh ping catur Kang cinatur polah Kang kalantur tembung cinatur tegese​

Jawaban:

Tembung cinatur tegese diomongke utawi dibicarakan

Penjelasan:

Sekar gambuh ping catur,

Kang cinatur polah kang kalantur,

Tanpa tutur katula-tula katali,

Kadalu warsa kapatuh,

Katutuh pan dadi awon.

(Sunan Paku Buwana IV. Wulang Reh: III. 1)

Artinya:

Tembang Gambuh yang keempat,

Yang dibicarakan tingkah laku yang melenceng,

Tanpa nasihat akan terlunta-lunta,

Kadaluwarsa menjadi kebiasaan,

Disalahkan sudah mengerti menjadi jelek.

Jawaban:

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

2. Sekar Gambuh ping catur Kang cinatur polah Kang kalantur tanpa tutur katula-tula. Terus-terusan tembang Gambuh kasebut yaiku​.

Jawaban:

katali

Penjelasan:

Sekar gambuh ping catur,

Kang cinatur polah kang kalantur,

Tanpa tutur katula-tula katali,

Kadalu warsa kapatuh,

Katutuh pan dadi awon.

Jawaban:

Kathali

Penjelasan:

Tembang gambuh

Sekar gambuh ping catur

Kang cinatur polah kang kalantur

Tanpa tutur katula-tula kathali

Kadaluwarsa kapatu

Kapatuh pan dadi awon

Iku mau tuladha tembang gambuh. Tembang gambuh iku nduweni paugeran. Lan paugeran tembang gambuh yaiku :

Guru gatra : 5 gatra Guru wilangan : 7, 10, 12, 8, 8Guru lagu : u, u, i, u, o

Arti paugeran iku mau yaiku :

Guru gatra : cacahing larik utawa baris saben sepadaGuru wilangan : cacahing wanda saben segatra utawa selarikGuru lagu : tibaning swara saben pungkasaning gatra

Dadi jawaban kan nduwur yaiku kathali

3. Sekar gambuh ping caturKang cinatur polah kang kalanturTanpa tutur katula tula katali”Pira cacahe guru gatra ing sekar macapat gambuh?​

Jawaban:ana 5

Penjelasan:

Guru gatra =5

Guru wilangan lan guru lagu=7u,10u,12i,8u,8o

4. Sekar gambuh ping catur, kang cinatur polah kang kalantur. Tembung sekar ing ukara nduwur nduweni teges ​

Jawaban:

sekar nduweni teges kembang lan tembang, nanging saka ukara duwur kuwi tegese tembang

5. GambuhSekar gambuh ping caturKang cinatur polah kang kalantur Tanpa tutur katula tula kataliKadaluwarsa katutuhKapatuh pan dadi awonApa isine tembang gambuh ING dhuwur ??​

Gambuh

A.       Arti Tembang

Watake tembang gambuh yaiku menehi piwulangan marang kabeh wong. Saliyane iku tembang Gambuh njelasake yen manungsa iku ora isa urip dewe utawa nggantungake wong liya. Manungsa mbutuhake wong liya kanggo gawe kepribadian diri. Tembang iki okeh pituduh lan nasehat kanggo generasi muda babagan pentinge ngormati wong kang luwih tuwa.

B.       Tuladha Tembang Gambuh lan Artine

Sekar gambuh ping catur 
Tembang iki tembang sing kaping papat 
Kang cinatur polah kang kalantur 
Sing dadi omongan yaiku lakon kang keblabasen
Tanpa tutur katula-tula katali

Yen ora dikandani bakal dilakoni terus
Kadaluwarso katutuh
Ora di gagas apa sing dikandani
Kapatuh pan dadi awon 
Suwe-suwe dadi lakon kang ora becik

C.       Gancarne

Tembang gambuh yaiku salah sawijine tembang kang ngandung okeh piwulang. Tembang iki nyritakake babagan tugas lan kewajibane para generasi muda. Tembang gambuh kaping papat, yaiku tembang kang menehi pitutur supaya awake dewe iki kudu njaga guneme awake dewe. Kaya paribasan, ajining diri gumantung ana ing lathi. Omongan lan tindak tanduk kang ala lan wis keblabasen bakalan dadi aji kang elek ing ragane awake dewe. Pituture wong kang luwih tua saka kita kudu digatekake tenan, ora mung iku, kita kudu isa nglakoni apa kang dikandani wong tuwa saksuwene pitutur iku bener. Yen pitutur kuwi ora kita lakoni, suwe-suwe kita bakal dadi wong kang ala, ora enek sing ngormati lan ora bakalan dadi wong bener apa meneh sukses. Mula, ayo to awake dewe kudu bisa njaga lathi, lakon, lan tindak tanduke awake dewe supaya sukses lan dadi wong becik samubarange J

6. Gambuh Sekar gambuh ping catur Kang cinatur polah kang kalantur Tanpa tutur katula tula katali Kadaluwarsa katutuh Kapatuh pan dadi awon Apa jinise tembang ing ndhuwur

Jawaban:

Tembang Gambuh

Penjelasan:

Semoga membantu, maaf kalau salah, Jadikan Jawaban terbaik, Follow akun aku yaa, Thanks◠‿◕___________________________Detail Jawaban:Mapel:Bahasa JawaKelas : 5

7. Sekar gambuh ping catur Kang cinatur polah kang kalantur Tanpa tutur katulatula katali Kada luarsa katutuh Kapatupan dadi awon

itu tembang macapat
maaf klo ga salah
tembang macepat………
sorry,kalau salah…………
terima kasih…..

8. Arti tembang gambuh 5 gatra adalah ? Sekar gambuh ping catur Kang cinatur polah kang kalantur Ta
npa tutur katula tula katali Kadaluarsa katutuh Kapatuh pan dadi awon

Jawaban :

Sekar gambuh ping catur

(Tembang gambuh kang kepapat)

๛ Lagu gambuh yang keempat

Kang cinatur polah kang kalantur

(Kang diomongake bab kelakuan ingkang sampun kelewat bates)

๛ Yang dibicaralan tentang perilaku yang sudah terlewat batas

Tanpa tutur katula tula katali

(Tanpa nasehat bakal luwih mboten terkendali)

๛ Tanpa nasehat akan semakin tidak terkendali

Kadaluarsa katutuh

(Sampun terlanjur dados kebiasaan)

๛ Sudah terlanjur menjadi suatu kebiasaan

Kapatuh pan dadi awon

(Kebiasaan kang saged ngakibataken ke ala an)

๛ Kebiasaan yang bisa mengakibatkan suatu keburukan

Penjelasan :

GAMBUH

Gambuh yaiku salah sawijining tembang cilik (tembang macapat) lan kalebu Serat Wedhatama. Tembang gambuh asale saka tembung gampang nambuh, acuh, ngrasa teguh. Isine tembang gambuh yaiku wong kang ndueni sifat angkuh, keminter, durung saged mbedakake endi kang bener lan endi kang salah. Nang ndi papan pengin diakuni kaya pejuang, senajan atine mboten lapang.

Watak ☞

Semanak, sumadulur, lucu, guyon. Cocok kanggo menehi pituduh, pengerten.

Paugeran-paugeran tembang gambuh ☞

Guru gatra : cacahing larik ing saben sebait utawa sepadane tembang

Tembang gambuh gatrane wonten 5 gatra

Guru wilangan : cacahing wanda (suku kata) saben sekalimat utawa segatrane tembang.

Tembang gambuh guru wilangane : 7 – 10 – 12 – 8 – 8

Guru lagu : huruf vokal ing saben akhire tembang.

Tembang gambuh guru lagune : u – u – i – u – o

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Pelajari lebih lanjut :

Tembang Pangkur lan Dhandhanggula

https://brainly.co.id/tugas/6313566

Tembang Sinom

https://brainly.co.id/tugas/10922970

Detail jawaban :

Mapel : Bahasa Jawa

Kelas : 10

Materi : Tembang Gambuh

Kode kategorisasi : 10.13

Kata kunci : Pengertian, watak, paugeran, tuladha  lan arti tembang gambuh.

#Optiteamcompetition

9. 8. Sekar gambuh ping catur, kang cinatur polah kang kalantur, tanpa tutur katula tula katali, kadaluwarsa katutur, kapatuh pan dadi awon . Tembung ‘sekar ‘ tegese………..

Penjelasan:

Sekar gambuh ping catur,

(Tembang gambuh keempat)

Kang cinatur polah kang kalantur,

(Yang dibicarakan tentang perilaku yang kebablasan)

Tanpa tutur katula-tula katali,

(Tanpa nasihat terjerat penderitaan)

Kadaluwarsa kapatuh,

(Terlanjur menjadi kebiasaan)

Kapatuh pan dadi awon.

(Kebiasaan bisa berakibat buruk)

10. Sekar Gambuh ping catur Kang cinatur polah Kang kalantur tanpa tutur katula-tula katali kadaluwarsa katutur kapatuh dadi awon tembang gambuh ing duwur duweni watak​

Jawaban:

watak dari tembang gambuh yaitu sumanak ,sumandulur

11. mohon bantuannyaSekar gambuh ping caturKang cinatur polah kang kalanturTanpa tutur katula-tula kataliKadaluwarsa kapatuhKapatuh pan dadi awon​

Jawaban:

guru gatra : 5

guru lagu lan guru wilangan : 7u,10u,12i,8u,8o

Penjelasan:

maaf ya bisanya itu aja hehe..

12. Sekar gambuh Sekar gambuh ping catur, Kang cinatur polah kang kalantur, Tanpa tutur katula-tula katali, Kadaluwarsa kapatuh, Kapatuh pan dadi awon.

Penjelasan:

arti:

Sekar gambuh ping catur,

(Tembang gambuh keempat)

Kang cinatur polah kang kalantur,

(Yang dibicarakan tentang perilaku yang kebablasan)

Tanpa tutur katula-tula katali,

(Tanpa nasihat terjerat penderitaan)

Kadaluwarsa kapatuh,

(Terlanjur menjadi kebiasaan)

Kapatuh pan dadi awon.

(Kebiasaan bisa berakibat buruk)

13. Tembang sekar gambuh – Sekar gambuh ping catur -Kang cinatur polah kang kalantur-Tanpa tutur katula tula katali- kadaluwarsa katutuh – Kapatuh pan dadi awonTolong cari tembang sing angel​

Jawaban:

1. ping catur tegese nomer papat

2. kang cinatur tegese sing di omongno

3. polah kang kalantur = tumindak kebablasan

4. tanpa tutur = tanpo nasehat

5. katula tula tali = kajiret sengsara

6. kadaluarsa= banjur

7. katutuh = manut/patuh

8.kapatuh = kebiasaan

9. pan= iso/bisa

10. dadi awon = marakke ciloko

Penjelasan:

Sekar gambuh ping catur,

(Tembang gambuh keempat)

Kang cinatur polah kang kalantur,

(Yang dibicarakan tentang perilaku yang kebablasan)

Tanpa tutur katula-tula katali,

(Tanpa nasihat terjerat penderitaan)

Kadaluwarsa kapatuh,

(Terlanjur menjadi kebiasaan)

Kapatuh pan dadi awon.

(Kebiasaan bisa berakibat buruk)

14. Sekar gambuh ping caturKang cinatur polah kang kalanturTanpa tutur katula tula kataliKadaluwarsa kapatuh32. Tembung catur ana ing baris kapisan dhuwur tegese​

Tembung catur ana ing baris kapisan dhuwur tegese Papat.

Sekar Gambuh : Tembang GambuhPing catur : ke papatCinatur : diomongkePolah : tindak tanduk, perilakuKalantur : ora teratur, ora becik – tidak teratur, tidak baikTanpa tutur : tanpa dikandhaniKatula-tula katali : sengsara bangetKadaluwarsa : kebacutKatutuh : kulina ditindakke, ora dikendhaleni – terbiasa dilakukanAwon : ala – buruk

Semoga membantu!

15. BGAMBUHSekar gambuh ping caturKang cinatur polah kang kalanturTanpa tutur katula-tula kataliKadulu warsa kapatuhKatutuh pan dadi awon9. Tegese tembung catur ing tembang Gambuh yaiku.​

Jawaban:

arti tembang gambuh tiap baris :

Tembang Gambuh yang keempat,

Yang dibicarakan tingkah laku yang melenceng,

Tanpa nasihat akan terlunta-lunta,

Kadaluwarsa menjadi kebiasaan,

Disalahkan sudah mengerti menjadi jelek.

Penjelasan:

catur = empat/keempat

16. sekar gambuh ping catur kang cinatur polan kang kalantur. polan kang kalantur tegese​

Jawaban:

kebablasane

Penjelasan:

kang cinatur pola
h kang kalatur tegese kangdi omongake bab kelakuane kang wiskelewatan bates

17. Sekar gambuh ping caturkang cinatur polah kang kalanturtanpa tutur katulo-tulo katalikadaluwarsa katutuhkapatuh pan dadi awon,tegese yaiku​

Jawaban:

Sekar gambuh ping catur

(Tembang gambuh kang kepapat)

๛ Lagu gambuh yang keempat

Kang cinatur polah kang kalantur

(Kang diomongake bab kelakuan ingkang sampun kelewat bates)

๛ Yang dibicaralan tentang perilaku yang sudah terlewat batas

Tanpa tutur katula tula katali

(Tanpa nasehat bakal luwih mboten terkendali)

๛ Tanpa nasehat akan semakin tidak terkendali

Kadaluarsa katutuh

(Sampun terlanjur dados kebiasaan)

๛ Sudah terlanjur menjadi suatu kebiasaan

Kapatuh pan dadi awon

(Kebiasaan kang saged ngakibataken ke ala an)

๛ Kebiasaan yang bisa mengakibatkan suatu keburukan

Penjelasan:

GAMBUH

Gambuh yaiku salah sawijining tembang cilik (tembang macapat) lan kalebu Serat Wedhatama. Tembang gambuh asale saka tembung gampang nambuh, acuh, ngrasa teguh. Isine tembang gambuh yaiku wong kang ndueni sifat angkuh, keminter, durung saged mbedakake endi kang bener lan endi kang salah. Nang ndi papan pengin diakuni kaya pejuang, senajan atine mboten lapang.

Watak ☞

Semanak, sumadulur, lucu, guyon. Cocok kanggo menehi pituduh, pengerten.

Paugeran-paugeran tembang gambuh ☞

Guru gatra : cacahing larik ing saben sebait utawa sepadane tembang

Tembang gambuh gatrane wonten 5 gatra

Guru wilangan : cacahing wanda (suku kata) saben sekalimat utawa segatrane tembang.

Tembang gambuh guru wilangane : 7 – 10 – 12 – 8 – 8

Guru lagu : huruf vokal ing saben akhire tembang.

Tembang gambuh guru lagune : u – u – i – u – o

18. Sekar gambuh ping catur Kang cinatur polah kang kalantur Tanpo tutur katulo tulo katali Kapatuh pandadi awon

Sekar gambuh ping catur
kang cinatur polah kang kalantur
Tanpo tutur katulo tulo katali
kadaluarso… kapatuh
kapatuhpan dadi awon.

maaf ya kalo salah maaf sekali ya

19. Sekar Gambuh ping catur,kang cinatur polah kang kalantur,tanpa tutur katula-tula katali,kadaluwarsa katutuh,kapatuh pan dadi awon.maknanya​

Sekar gambuh ping catur,

(Tembang gambuh keempat)

Kang cinatur polah kang kalantur,

(Yang dibicarakan tentang perilaku yang kebablasan)

Tanpa tutur katula-tula katali,

(Tanpa nasihat terjerat penderitaan)

Kadaluwarsa kapatuh,

(Terlanjur menjadi kebiasaan)

Kapatuh pan dadi awon.

(Kebiasaan bisa berakibat buruk)

Pembahasan

Tembang gambuh berasal dari kata “Jumbuh” dimana dalam bahasa Jawa mempunyai arti tepat, sesuai, kecocokan, kesepahaman atau kebijaksanaan akan melakukan sesuatu hal dengan adil.

Dimana tembang gambuh tersebut berisikan ajaran dan juga nasehat yang ditujukan kepada generasi muda dalam berbagai hal, baik itu pergaulan, sikap atau bisa juga pada tingkah laku dalam menjalankan suatu hubungan pertemanan atau dalam masyarakat lainnya.

Nasihat yang terkandung dalam tembang ini biasanya berupa pentingnya dalam membangun toleransi, rasa persaudaraan dan juga kebersamaan sebagai makhluk sosial. Biasanya Tembang ini hadir dengan bentuk syair yang indah dan sarat akan nasehat-nasehat penting.

Tembang gambuh merupakan tahapan manusia yang sudah bertemu dengan seseorang yang sudah tepat dan juga sudah sesuai. Biasanya setelah pertemuan itu, mereka berdua memutuskan untuk menikah dan tentunya restu orang tua juga hadir.

Tembang ini juga akan berbicara tentang hubungan antara tetangga sehingga menjadi hubungan yang bermakna dan langgeng satu sama lain. Jadi jangan khawatir, karena nasihat lagu di masyarakat modern sangat diperlukan sehingga tidak banyak pengetahuan atau pemahaman tentang ukuran.

Pelajari lebih lanjut

Materi tentang arti sekar gambuh
brainly.co.id/tugas/858270Materi tentang lirik sekar gambuh
brainly.co.id/tugas/15393725Materi tentang tata cara membuat tembang macapat
brainly.co.id/tugas/50416547
                 

Detail jawaban

Kelas:  8

Mapel: Bahasa daerah

Bab: Bab 3 – Gaya dan Bernyanyi Lagu Daerah

Kode: 8.19.3

#AyoBelajar #SPJ2

Video Terkait