Sapa Paraga Utama Naskah Kethoprak Ing Dhuwur

  Edukasi
Sapa Paraga Utama Naskah Kethoprak Ing Dhuwur

Sapa paraga utama naskah kethoprak ing dhuwur ?

Daftar Isi

1. Sapa paraga utama naskah kethoprak ing dhuwur ?

Andhe-andhe lumut (Panji Asmara Bangun),mbok Randha,klenting kuning (Dewi Sekartaji)

2. sapa paraga utama naskah kethoprak ing dhuwur?​

Jawaban:

naskahnya dimana yaaa?

Penjelasan:

..

3. 1. sapa paraga utama naskah kethoprak ing dhuwur

lha sapa karwpmu tha mas

4. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki!1) Sapa paraga utama naskah kethoprak ing dhuwur?2) Kepriye sipate paraga utama crita kasebut?3) Sapa bae kang dadi paraga panyengkuyung ing crita?4) Apa tujuane para kleting menyang desa Dhadhapan?5) Apa sebab panglamare Kleting Kuning ditampa Andhe-Andhe Lumut?6) Sapa sejatine Klana Mudha Asmara iku?7) Apa sebabe Klana Mudha Asmara seda?8) Apa pitutur/ pesan moral kang bisa kita tuladhani saka isine critakethoprak?9) Sapa sejatine Andhe-Andhe Lumut lan Kleting Kuning kuwi?10) Kepriye pungkasane nasibe Mbok Randha Dhadhapan?entar aku kasih 50 poin deh kalau bener​

1. Andhe-andhe lumut,mbok randha,kleting kuning.

3. Klana Mudha asmara,kleting Abang,kleting biru.

4. Ngunggah unggahi andhe-andhe lumut.

5. Amarga kleting kuning yaiku garwane andhe-andhe lumut den ayu Sekartaji.

8. Pitutur kang bisa di tuladhani yaiku,Ojo Mandang wong liyo saka fisik e.Ora Kabeh wong elek kuwi ala sifate.

9. Panji asmara bangun lan ayu sakartaji.

5. Jelasna kepiye watak lan petilakune paraga utama ing teks kethoprak “gajah mada winisudha”

menjelaskan karakter dan perilaku karakter utama dalam teks kethoprak

6. Sapa bae kang dadi paraga utamane ing pagelaran kethoprak mau

Gajah mada

Penjelasan:wonge kuat gendut

7. aranana sapa bae paraga ing teks kethoprak “Gajah Mada Winisudha”?

Gajah Mada

.Patih H Tadhah

Tribuwana TD

Ra Banyak

Ra Kembar

Adityawarman

Adipati Sadeng

Arya Tadah

Menurut teks pada halaman 40-47

8. Bahasa jawa1Sapa wae paraga (tokoh) lakon ing dhuwur ​

Jawaban:

ndi kok rak ono soal e

Penjelasan:

mana kok nggak ada soalnya

Penjelasan:

Nggk ada soal mana bisa jawab!

9. Sapa paraga utama naskah kethoprak ing dhuwur?2) Kepriye sipate paraga utama crita kasebut?3) Sapa bae kang dadi paraga panyengkuyung ing crita?4) Apa tujuane para kleting menyang desa Dhadhapan?5) Apa sebab panglamare Kleting Kuning ditampa Andhe-Andhe Lumut?6) Sapa sejatine Klana Mudha Asmara iku?7) Apa sebabe Klana Mudha Asmara seda?8) Apa pitutur/ pesan moral kang bisa kita tuladhani saka isine critakethoprak?9) Sapa sejatine Andhe-Andhe Lumut lan Kleting Kuning kuwi?10)Kepriye pungkasane nasibe Mbok Randha Dhadhapan?​buku paket hal 26-29 kls 9 semester 1, andhe andhe lumut

Penjelasan:

1.andhe-andhe lumut,mbok randha,kleting kuning.

2.

3.klana Mudha asmara,kleting Abang,kleting biru.

4.Ngunggah unggahi andhe-andhe lumut.

5.amarga kleting kuning yaiku garwane andhe-andhe lumut den ayu Sekartaji.

6.

7.

8.pitutur kang bisa di tuladhani yaiku,Ojo Mandang wong liyo saka fisik e.Ora Kabeh wong elek kuwi ala sifate.

9.Panji asmara bangun lan ayu sakartaji.

10.

maafkalausalah

10. Sapa wae paraga ing wacan ing dhuwur?​

Jawaban: Rudi, banu

Penjelasan:maaf salah akan

11. sebutan sapa Bae kang dadi paraga saka cerita rakyat ing dhuwur?​

Jawaban:

Cerkak bahasa Jawa merupakan cerita cekak atau cerita pendek yang disajikan dalam bahasa jawa. Bentuknya berisi sebuah cerita yang memiliki berbagai alur cerita. Cerkak bahasa jawa biasanya terdapat substansi yang disematkan dalam cerita untuk memberi pengaruh baik kepada pembacanya, misalnya saja budi pekerti, pendidikan, moral, impian, keteladanan, kesehatan, cita-cita

semoga bermanfaat

Penjelasan:

12. sapa wae paraga ing pacelaton ing dhuwur​

Jawaban:

pacelatone kaya ngapa deneka nang nduwur langka

13. sapa bae kang dadi paraga utamane ing pagelaran kethoprak mau​

Jawaban:

siapapun yang menjadi pemeran utama dalam pertunjukan kethoprak

14. Sapa wae paraga crita ing dhuwur? pit keboku​

Jawaban:

1. Aku (Riky)

2. Ruri

3. Mahmud

4. Ucup

5. Patimah

6. Ibu Riky

7. Anggota panitia

8. Gelis

Note: Semoga bermanfaat. Jadikan jawaban yang terbaik

15. jelasna kepiye watak lan perilakune paraga utama ing teks kethoprak “Gajah Mada Winusudha”?​

Jawaban:

Penjelasan:

Gajah mada nduweni watak kayata

Bima wong sing nduwe wewenang sing awake nduweur lan gedhe,nduweni jiwa sing pemberani banget lan saengga masyarakat ngajeni ndheweke

16. Jelasna kepriye watak lan perilakune paraga utama ing teks kethoprak “gajah mada winisudha”!​

Jawaban & Penjelasan:

Yang merupakan tokoh utama dalam teks kethoprak “Gajah Mada Winisudha:

Gajah MadaPatih H TadhahTribuwana TD

Watak tokoh utama:

Gajah Mada: Baik hati, sopan, lan bijaksanaPatih H Tadhah: Nduweni pendirian sing kuwat, tegas, lan bijaksanaTribuwana TD: Sopan, tegas, lan bijaksana

17. sapa paraga utama ing legenda gunung tida​

Jawaban:

gunung tidar adalah gunung yang berada di Jawa tengah .gunung ini tidak dapat dipisa
h kan dengan militer .karena banyak nya kegiatan yang dilakukan di situ .

Penjelasan:

gunung yang dalam legenda dikenal sebagai pakunya tanah Jawa ini terletak di kota Magelang Jawa tengah .berada pada ketinggian 503 meter dari permukaan laut,gunung tidar memiliki sejarah dalam perjuangan bangsa,dilembah tidar itulah akademi militer sebagai kawah candra di muka yang mencetak perwira pejuang Saptamarga pada 11 November tahun 1957.dan itulah akhir dari cerita gunung tidar

.

.

.

SEMOGA BERMANFAAT

maaf kalau salah

18. 1. Apa tema saka teks ing dhuwur? 2. Sapa wae paraga utama kan paraga tambahab? Kepriye watak? 3. Kepriye latar waktu lan panggonan? 4. Apa isine cerita ing dhuwur?

Jawaban:

1.Sawunggaling

2.

3.

4.

19. tulisan paraga utama Lan watake pacelathon ing dhuwur​

Jawaban:

paraga utama:Darsono

watak:warsono:sregep

Video Terkait