Obah Mosike Praen Nalika Maragakake Teks Drama Diarani

  Edukasi
Obah Mosike Praen Nalika Maragakake Teks Drama Diarani

Obah mosike praen nalika maragake teks drama diarani

Daftar Isi

1. Obah mosike praen nalika maragake teks drama diarani

Jawaban:

olah tubuh

Penjelasan:

semogamembantu

2. obah mosike praen nalika meragake teks drama diarani

Jawaban

Wirama

Penjelasan:

maaf kalo salah

3. obah musike praen nalika maragake teks drama diarani

gestur

selesaiii…….

4. bab-bab opo wae Kang kudu digatekake dening paraga nalika maragakake sawijining drama?​

Jawaban :

Bab-bab kang kudu digatekake sadurunge maragake sawijining paraga ing drama :

1. Nggatekake blocking nalika ing panggung.

2. Nggatekake swara (vokal)

– Swara kudu bisa dirungokake pamiyarsa

– Tembung – tembunge kudu cetha

– Ora monoton

3. Nggatekake artikulasi

Tembung-tembung kang diunikake kudu cetha, saengga pamiyarsa bisa ngerti maksude.

4. Nggatekake intonasi

Intonasi, yaiku tekanan-tekanan kang diwenehake ing tembung utawa dialog.

5. Nggatekake mimik utawa ekspresi supaya luwih menghayati paraga kang diparagakake.

Penjelasan:

Semoga membantu kak

5. Tegese wirasa nalika maragakakegeguritan, yaiku ….​

Jawaban:

Perasaan utawa penghayatan nalika moco geguritan

6. obah mosike polatane para paraga jroning main drama diarani

obah mosike polatane para paraga jroning main drama diarani improvisasi.

7. Oba mosike praen nalika meragake teks drama diarania. Interpretasib. ekspresc. olah tubuhd. olah vocal​

Jawaban:

b ekspresi

Penjelasan:

maaf kalo salah

Jawaban:

b.ekspresi

Penjelasan:

———yooooo

8. Obah mosie polatane para paraga sajroning drama diarani ….?​

Jawaban:

peran neng Jero film

Penjelasan:

semoga membantu

9. u.6. Obah mosike praen nalika meragake teks drama diarani …..a. interpretasib. ekspresiC. olah tubuhd. olah vocal​

6. Obah mosike praen nalika meragake teks drama diarani C. olah tubuh

Pembahasan

Drama utawa Sandhiwara asale saka basa Yunani. Tegese sawijining aksi utawa solah bawa utaa cerita kang dipentasake dening para paraga.

Drama keperang dadi loro, yaiku:

Drama tradhisional yaiku drama khayalan kang lumrahe nyritakake ngenani kesaktiane salah sawijining wong.Drama modern yaiku drama kang duweni tujuan menenhi panggulawentah (pendidikan) tumrap masyarakat lan duweni tema panguripan manungsa ing sabendina.

Jinising dram miturut isine yaiku:

Drama komediDrama tragedi OperaMelodramaTabloSendratari

Struktur fisik sajroning drama:

ParagaLatar AlurDialog

Struktur batin in drama:

Tema lan amanat

Struktur teks drama:

Orientasi, yaiku paraga dikenalake watake. Komplikasi, yaiku para paraga di adhepake ing prakara (konflik).Resolusi, yaiku para paraga wis nemokake cara kanggo nrampungake prakara. Koda, yaiku pesen utawa nilai – nilai moral kang disampekake narang pamiyarsa.

Pelajari lebih lanjutMateri tentang pengertian drama https://brainly.co.id/tugas/1976782Materi tentang latihan vocal https://brainly.co.id/tugas/13440506Materi tentang latihan teknik vocal https://brainly.co.id/tugas/38467825

———————————————-

Detail jawaban

Kelas: SMA

Mapel: Basa Jawa

Bab: Teks drama

Kode: –

#TingkatkanPrestasimu

10. 1.paraga drama nalika gunemen ijen ing panggung diarani….. 2. Pasulayan ing antarane paraga lan paraga liyane ing drama diarani…. 3 . Pachelaton ing crita diarani… 4. Obah mosike polatane para paraga jroning main drama diarani…. 5. Purwakane crita drama sadurunge miwiti dialog diarani.. 6. Lelakune crito jroning drama diarani… 7. Tokoh ing crita drama diarani…. Mohon bantuannya

1. Paraga ing jroning drama nalika guneman ijen ing panggung iku diarani monolog

2. Pasulayan antarane paraga lan paraga liyane ing drama iku diarani konflik

3. Pachelaton kang ana ing crita diarani dialog

4. Obah mosike polatane paraga jroning main drama iku diarani mimik

5. Purwakane crita drama sadurunge miwiti dialog diarani prolog

6. Lelakune crito jroning drama diarani plot

7. Tokoh ing crita drama diarani paraga

Pembahasan:

Drama yaiku sawijining cerita kang dipentasake dening paraga (tokoh). Drama biasane dipentasake ana ing panggung, sakiyane ing panggung drama uga digiyarake ing media massa kaya TV lan rekaman video. Nalika arep nulis teks crita drama kudu nggatekake tata cara ing ngisor iki.

Milih tema utawa topik.Nemtokne paraga sing bakal main ing crita drama.Nemtoke latar panggonan kang bakal dadi papan dumadine crita.Nemtokne alur critane.Gawe cengkorongan crita.Gawe isi pachelaton utawa naskah kang bakal dienggo ing drama.

Yen arep meragaake drama kudune merhatekake suara nalika ngucape dialog drama, suarane kudune jelas lan banter, supaya wong kang ndeleng pagelaran iso krungu. Polatane uga kudu diatur supaya apa isi kang ana sajroning drama iso kesampekake marang wong ndeleng pamentasan drama.

Pelajari lebih lanjut >>Materi teks drama => https://brainly.co.id/tugas/37245520 Contoh percakapan bahasa Jawa => https://brainly.co.id/tugas/263819 Materi pacelathon bahasa Jawa => https://brainly.co.id/tugas/13505563

===============================================================

Detail Jawaban

Kelas:

Mapel:Bahasa Daerah – Bahasa Jawa

Bab:Drama

Kode soal:13

[tex] \: [/tex]

#AyoBelajar

11. Wong Sing maragakake cerito diarani​

Jawaban:

Wong Sing maragakake cerito diarani paraga

semoga membantu,

jadikan jawaban terbaik ya

12. Obah mosike polatane para paraga jroning carita drama diarani …a.mimikb.plotc.alurd.setting​

a. mimik

Penjelasan:

mimik: obah mosike polatane para paraga jroning main drama

13. Nalika maragakake dongeng kudu gatekake ..​

Jawaban:

wacanan

pengucapan

Penjelasan:

ga ad -_

14. Apa ae titikane nalika maragakake teks pacelathon?sebutna 3 wae!

Jawaban:

saya nggak ngerti

Penjelasan:

saya tidak tahu artinya apa

15. mobah mosike pasuryan iku diarani ?

ekspresi

smoga membantu

16. paraga drama nalika guneman ijen ing panatupe crito drama diarani

Epilog

Smoga membantu

17. 1. Tokoh ing crita drama diarani ….2.3. Wong sing mimpin lan ngatur lumakune crita dramadiarani ….4. Pamilahan tokoh/paraga sing kadhapuk dening sutradaraing lakon drama diarani ….5. Pasulayan ing antarane paraga lan paraga liyane diarani6. Paraga siji kadhapuk tumindak becik ing crita dramadiarani ….7. Obah musike polatan pra apraga jroning main dramadiarani …..8. Paraga drama nalika guneman ijen ing panggung diarani9. Paraga sing kadhapuk tumindak ala ing crita dramadiarani ….10. Pacelathon ing drama diarani ….​

Jawaban ingkang pitakonan ing dhuwur sing kaitane karo drama yaiku:

Tokoh ing crita drama diarani paraga utawa aktor.Wong sing mimpin lan ngatur lumakune crita drama diarani sutradara.Pamilahan tokoh/paraga sing kadhapuk dening sutradara ing lakon drama diarani casting. Pasulayan ing antarane paraga lan paraga liyane diarani konflik.Paraga siji kadhapuk tumindak becik ing crita drama diarani paraga protagonis. Obah musike polatan pra paraga jroning main drama diarani iringan. Paraga drama nalika guneman ijen ing panggung diarani monolog. Paraga sing kadhapuk tumindak ala ing crita drama diarani paraga antagonis.Pacelathon ing drama diarani dialog.

Pembahasan:

Drama merupakan salah satu jenis karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia melalui gerak. Drama menggambarkan realita kehidupan, tingkah laku, serta watak manusia melalui peran dan dialog yang dipentaskan. Kisah dan cerita dalam drama mengandung konflik serta emosi yang secara khusus ditujukan untuk pementasan teater.

Unsur dalam drama dibagi menjadi dua, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik.

1. Unsur intrinsik: Unsur-unsur drama yang membentuk atau membangun suatu drama dari dalam. Adapun komponen dari unsur intrinsik, yakni: tema, alur, tokoh, watak, latar, serta amanat.

2. Unsur ekstrinsik: Unsur yang membangun atau membentuk sebuah drama dari luar. Unsur ekstrinsik memiliki pengaruh yang sangat besar pada sebuah karya sastra tetapi tidak menjadi bagian dari karya sastra tersebut. Contohnya: Latar belakang penulis dari suatu karya, latar belakang masyarakat pada suatu karya sastra, nilai nilai yang terkandung pada karya sastra, dan latar belakang dalam pembuatan karya sastra.

Pelajari lebih lanjut:

• Materi tentang pengertian drama: brainly.co.id/tugas/10572207

• Materi tentang unsur-unsur drama: brainly.co.id/tugas/4581419

• Materi tentang jenis-jenis drama: brainly.co.id/tugas/2626169

Detail jawaban:

Kelas: IX

Mapel: Bahasa Indonesia

Bab: Bab 10 – Drama

Kode: 9.1.10

#TingkatkanPrestasimu #SPJ3

18. paraga drama nalika guneman nalika ijen ing panggung diarani

monolog

semoga membantu

Paraga drama nalika guneman ijen ing panggung diarani monolog

19. Nalika maragakake dongeng kudu gatekae​

Jawaban:

Saat bercerita, Anda harus memperhatikan

Penjelasan:

Plissss jadikan jawaban tercerdas

maaf kalau salah

semoga bermanfaat

Video Terkait