Membuat Laporan Singkat Kegiatan Keagamaan Yang Diikutinya

  Edukasi
Membuat Laporan Singkat Kegiatan Keagamaan Yang Diikutinya

membuat laporan singkat kegiatan keagamaan yang diikutinya

1. membuat laporan singkat kegiatan keagamaan yang diikutinya

tentang kerukunan umat beragama di indonesia dan cara menghormati setiap kegiatan keagamaan masing masing supaya tercipta kerukunan antar umat beragama di indonesia Kala punika kula kelas 4 SD. Dinten Selasa, kula wungu sakderengipun subuh. Kula nyiapaken buku pelajaran rumiyin, mbanjur sholat subuh. Sesampunipun sarapan, kula pamit kaliyan ibu “Buk … kula menyang sekolah rumiyin nggih”
“Ya … ati-ati. Mengko mulih jam piro. ?”
“Mboten ngertos bu, “
“owh .. yo wis”
“Sangunipun bu. ?”
“O .. iyo. Sik “Iki .. 3.000 wae ya?”
“Inggih bu, matur suwun. Assalamu’alaikum”
“Walaikumssalam”
Lajeng kula ngedalaken pit, tindhak dateng sekolahan. Wonten ndalan, kula ngertos rencang kula Bayu, nembe dolanan nekeran. Kula mbatin “Kok Bayu ora sekolah yo?” Sesampunipun kula dugi wonten sekolahan, kula bingung menawi ing sekolahan isih sepi. Lajeng kula mlampah menyang kelas, sedaya lawang kelas padha dikunci. Untungipun kula kepanggih Pak Nan, ingkang njagi sekolahan.
“Pak niki prei punapa mlebet sekolah. ?”
“Lho .. ndhek wingi kan ono pengumuman to, mesti ora nggatekne.”
“Pengumuman punapa nggih pak. ?”
“Weleh! iki dina Selasa karo sesuk rebu iki prei!”
“Owalah … mulakaken mboten enten murid kang mlebu sekolah”
“Mulakno .. yen enek pengumuman ki digateknene terus didelok tulisane!”
“He.. he… he.. Inggih sampun pak .. Matur suwun”
Lajeng kula kundur. Ing ndalan kula kepanggih Bayu malih.
“Ngopo kowe mlebu Dhik. ?”
“Mau ora mudeng, yen dino iki prei”
“Genah ndekwingi ana pengumuman. Opo koe ora nggatekna papan ing ngarepe gerbang kuwi. ?”
“he .. he .. he .. Ora”
“Wo hla iyo!” “he..he..he.. kowe kok ora ngomong menyang aku yen dina iki prei Yu?” “weleh, kan pengumumane wis dipajang gedhe ing ngarep gerbang sekolah” “ealah, aku ora ngerti yen iku pengumuman Yu” “Loh yen iku duduk pengumuman, kowe kira iku apa?” “Tak kira iku papan kanggo majang jenenge kartu-kartu hp sing kaya ana ing toko hp kuwi Yu” “Lah sejak kapan sekolah e kene dadi toko hp dhik?” “He…he..he.. iyo seh Yu” “weleh, malah nyengir”
“Yo wis .. aku mulih disik yo. ?”
“Yo.. ati-ati dhik” Kula kundur kalian isin sebabe kliru mlebet sekolah. Wayahe dina iki ora sekolah, mung kula sing kesusu bidal sekolah.

2. membuat laporan singkat kegiatan keagamaan yang diikutinya

Tentang kerukunan umat beragama di indonesia dan cara menghormati setiap kegiatan keagamaan masing masing supaya tercipta kerukunan antar umat beragama di indonesia

3. membuat laporan singkat kegiatan keagamaan yang di ikuti

Agama=hindu
Kegiatan setiap hari;
Tri shandya dan panca sembah

4. mengikuti acara keagamaan dengan membuat laporan singkat kegiatan yang diikuti

contoh acara keagamaannya apa ?
nih ya saya kasih contoh misalnya kamu lagi mendengarkan ceramah di masjid
nah penceramah itu pasti punya tema yang akan disampein ke kamu ,trus kamu tulis aja tema yang dibahas,judulnya,penceramahnya siapa,dan yang terakhir isi dari ceramh yang disampaikan

maaf ya kalo salah

5. Buatlah laporan singkat kegiatan keagamaan yang kalian ikuti​

Jawaban:

seperti agama islam yang aku ikuti dimasjid setiap hari jumat seminggu sekali

Video Terkait