Lembaga Pendidikan Islam Menjadi Penerima Zakat Karena Termasuk Kelompok

  Edukasi
Lembaga Pendidikan Islam Menjadi Penerima Zakat Karena Termasuk Kelompok

Lembaga pendidikan islam menjadi penerima zakat karena termasuk kelompok​

Daftar Isi

1. Lembaga pendidikan islam menjadi penerima zakat karena termasuk kelompok​

Jawaban:

1.orang fakir

2.orang miskin

3.amil (pengurus zakat)

4.mualaf

5.budak

6.orang yg berhutang

7.sabillilah

8.ibnu sabil

Penjelasan:

semoga membantu ya maaf aja kalo ada yg salah

Jawaban:

1 orang fakir.

2. orang miskin.

3. mualaf.

Penjelasan:

maaf kalau salah

2. lembaga pendidikan Islam menjadi penerima zakat karena termasuk kelompok​

Jawaban:

Muzzaki kalau nggak zalah

3. 1 orang yang tidak mengeluarkan zakat berarti……….. 2 lembaga pendidikan islam menjadi penerima zakat karena termasuk kelompok……… Jangan ngasal ya kak(◠‿◕)

1 Muzaki

2 fisabilillah maaf kalo salah

4. menjelang Ramadan Faizal masuk Islam untuk menguatkan keimanannya Ia dimasukkan dalam golongan yang berhak menerima zakat golongan penerima zakat yang tepat untuk Faizal adalah ah​

Jawaban:

mustahik

Penjelasan:

semoga membantu

Jawaban:

golohan muallaf

maaf ya kalau sala

5. tugas Pendidikan Agama Islam tentang zakat ​

Jawaban:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۚ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

Penjelasan:

maaf kalau salah

Penjelasan:

Sebagaimana dalam surah At Taubah ayat 31.

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

semogamembantu

jadikan jawaban TERBAIK ya:)

6. setelah mendapat Hidayah, sejak tiga tahun lalu john robert masuk Islam. sebagai mualaf di tahun pertama ia termasuk orang yang berhak menerima zakat titik sejak masuk Islam Rahmat senantiasa berlangsung asing untuk mendalami Islam titik bekam tahun lalu ia telah menyempurnakan Islamnya dengan melaksanakan ibadah haji titik ini membuktikan bahwa agama Islam yang dipeluk semakin mantap. jika kamu menjadi panitia zakat kamu apakah kamu masih mendata Robert sebagai penerima zakat?​

Pak Robert bukan termasuk bagian dari orang yang berhak menerima zakat. Alasan Pak Robert bukan termasuk bagian dari orang yang berhak menerima zakat adalah:

Hati dan keyakinan Pak Robert sudah mantap dalam menjalankan ajaran agama islam. Kebutuhan hidup Pak Robert tercukupi atau terpenuhi yang ditunjukkan dari Pak Robert mampu untuk pergi haji. Pembahasan

Orang-orang yang berhak menerima zakat telah tersebut dalam ayat Al Qur’an. Adapun golongan orang yang berhak meneriman zakat berdasarkan ayat Al Qur’an adalah:

Seseorang yang termasuk dalam bagian dari golongan orang fakir.Seseorang yang termasuk dalam bagian dari golongan orang miskin.Seseorang yang termasuk dalam bagian dari golongan ibnu sabil.Seseorang yang termasuk dalam bagian dari golongan orang ‘amil zakat.Seseorang yang termasuk dalam bagian dari golongan orang gharib.Seseorang yang termasuk dalam bagian dari golongan orang muallaf.Seseorang yang termasuk dalam bagian dari golongan hamba sahaya.Seseorang yang termasuk dalam bagian dari golongan orang fii sabilillah.Pelajari lebih lanjutMateri tentang soal-soal yang berkaiatan dengan membayar zakat dan manaaf membayar zakat, di link brainly.co.id/tugas/24557072#Materi tentang pengertian dari zakat secara bahasa, di link brainly.co.id/tugas/24007624#Materi tentang perhitungan zakat fitrah, di link brainly.co.id/tugas/24624044#

==========================

Detail jawaban

Kelas : VIII

Mata pelajaran : Agama

Bab : zakat  

Kode soal: 8.14.8

#TingkatkanPrestasimu #SPJ3

7. Ibadah zakat mendidik umat islam agar menjadi hamba ALLAH SWT yg?

selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan…!..!

8. lembaga pendidikan Islam menjadi penerima zakat karena​

Jawaban:

1) orang miskin

2) orang fakir

3) amil (pengurus zakat)

4)mualaf

5)budak

6)orang yg berhutang

7)fisabilillah

Penjelasan:

maaf kalau salah

9. Ibadah zakat mendidik umat islam agar menjadi hamba ALLAH SWT yg?

selalu bersyukur atas rezeki yang di berikan..!selalu ingat dengan sesama

10. Di dalam qs.at-taubah : 60 diterangkan dengan jelas mengenai orang yang berhakmenerima zakat, yang termasuk ke dalam kelompok penerima zakat berikut iniadalah…

Jawaban:

1. fakir

2.miskin

3.mualaf

4.budak yg dimerdekakan

5.fisabilillah

dan lain²

11. ibadah zakat mendidik umat Islam
agar menjadi hamba Allah yang

Taat kepada Allah karena membagikan rezeki nya kepada fakir miskinbaik dan jujur

kalau gak salah

12. 1. Ukuran harta yang harus dizakati disebut…a. kilogram c. literb. nisab d. haul2. Orang yang tidak mengeluarkan zakat berarti…3. Lembaga pendidikan Islam menjadi penerima zakat karena termasuk kelompok…

1.b.nisab
2.kikir atau pelit
3.Mustahik
semoga membantu
maaf kalau salah

13. Setelah mendapat hidayah, sejak tiga tahun lalu John Robert masuk Islam. Sebagai  muallaf, di tahun pertama dia termasuk orang yang berhak menerima zakat. Sejak  masuk Islam Robert senantiasa bersungguh-sungguh untuk mendalami Islam,  bahkan tahun lalu ia juga telah menyempurnakan Islamnya dengan melaksanakan  ibadah haji. Ini membuktikan bahwa agama Islam yang dipeluk semakin mantap.  Jika kamu menjadi panitia zakat, apakah kamu masih mendata Robert sebagai  penerima zakat​

Jawaban:

iya,

Penjelasan:

karena setiap umat Islam wajib menerima nya dengan baik serta ikhlas dan tidak membedakan antara yang kaya dan yang miskin

14. Kelompok penerima zakat disebut juga dengan istilah?

Kelompok penerima zakat disebut juga dengan istilah “Mustahiq”.

Ada 8 golongan orang yang berhak untuk menerima zakat (mustahiq zakat) antara lain:
[Terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 60]

1 . Fakir = Orang yang tidak punya harta dan pekerjaan

2. Miskin = Orang yang punya harta dan pekerjaan tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari

3. Amil = Pengurus dan pengelola zakat

4. Mualaf = Orang yang baru masuk islam

5. Riqab = Budak/hamba sahaya

6. Gharim = Orang yang punya banyak hutang

7. Sabilillah = Orang yang berjuang di jalan Allah

8. Ibnu Sabil/Musafir = Orang yang sedang dalam perjalanan jauh untuk mencari ridho Allah

15. setelah mendapat hidayah, sejak 3 tahun lalu john Robert masuk islam. sbg muallaf, di tahun pertama dia termasuk orang yang berhak menerima zakat. sejak masuk islam Robert senantiasa bersungguh-sungguh untuk mendalami islam, bahkan tahun lalu ia juga telah menyempurnakan islamnya dengan melaksanakan ibadah haji.ini membuktikan bahwa agama Islam ilyg dipeluk semakin mantap.jika kamu menjadi panitia zakat,apakah kamu masih mendata Robert sebagai penerima zakat? tolong bantuin ya besok di kumpulkan!!!​

Jawaban:

iyalah,,Alasannya karena kalau orang muallaf termasuk ke dalam orang yang berhak menerima zakat.

orangyangberhakmenerimazakatadalah;

Fakir,miskin,amil,muaalaf,Riqab,gharim,sabillialah,ibnusabil

Penjelasan:

semogamembantu;)

Jawaban:

iya karena orang yang wajib menerima zakat adalah fakir, miskin, Amil ,mualaf ,riqab,gharim, Sabilillah,dan Ibnu sabil.

16. lembaga pendidikan Islam menjadi penerima zakat dikeluarkan setiap​

Jawaban:

Ramadhan dan Idul Fitri

Penjelasan:

maaf klo slh

semoga membantu

Jawaban:

BULANRAMADHAN

Penjelasan:

MAAFKALOSALAH:)

17. Lembaga pendidikan islam menjadi penerima zakat karena.

Jawaban:

karna di yg bisa memilih ini benda haram atau halal

Penjelasan:

klo salah jangan nyalahin saya

18. Setelah mendapat hidayah, sejak tiga tahun lalu John Robert masuk Islam. Sebagai muallaf, di tahun pertama dia termasuk orang yang berhak menerima zakat. Sejak masuk Islam Robert senantiasa bersungguh-sungguh untuk mendalami Islam, bahkan tahun lalu ia juga telah menyempurnakan Islamnya dengan melaksanakan ibadah haji. Ini membuktikan bahwa agama Islam yang dipeluk semakin mantap. Jika kamu menjadi panitia zakat, apakah kamu masih mendata Robert sebagai penerima zakat?

Jawaban:

masih..

tidak apa apa

Penjelasan:

karena para ulama mrnjelas kannya nggk apa apa…

itu karena Ingin mendekatkan diri kepada Allah semata mata..

bukan karena selain Allah…

Wallahu A’lam..

(Allah yang maha tahu..)

19. yang bukan termasuk penerima zakat adalah​

Ada beberapa golongan yang bukan termasuk penerima zakat diantaranya Bani Hasyim, Orang yang mampu mencukupi kebutuhanya, Orang kafir, budak, orang yang dinafkahi, dll

Pembahasan

Yang berha
k menerima zakat ada 8 golongan
dikenal dengan 8 asnaf yaitu Fakir, Miskin, Amil (pengurus zakat), Muallaf, Riqab (memerdekakan budak), Sabilillah (pada jalan Allah) dan Ibnu Sabil.

Video Terkait