Jawaban Pancen 3 Bahasa Sunda Kelas 7

  Edukasi
Jawaban Pancen 3 Bahasa Sunda Kelas 7

kunci jawaban bahasa sunda kelas 7 halaman 81 pancen 3​

1. kunci jawaban bahasa sunda kelas 7 halaman 81 pancen 3​

Bahasa sunda kelas 7 halaman 81 pancen 3

1. Perkara

2. Uninga

3. Ngagampilkeun Tujuan

4. Pemerintah Setempat

5. Media

Penjelasan:

1. Iklan layanan masyarakat teh nya eta iklan anu henteu neangan Perkara

2. Anu dipiharep tina iklan layanan masyarakat nya eta sangkaan masyarakat uninga

3. Iklan layanan masyarakat teh nya eta alat komunikasi pikeun Ngagampilkeun Tujuan

4. Iklan layanan masyarakat biasa diijeun ku Pemerintah setempat

5. Iklan layanan masyarakat anu mangrupa audio-visual dipidangkeun dina Media (Televisi, Koran, Radio dll)

Jika diartikan kedalam bahasa indonesia adalah sebagai berikut :

Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang tidak mencari MateriHarapan dari sebuah iklan pengabdian masyarakat adalah agar masyarakat mengetahuiIklan layanan masyarakat merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan tujuanIklan layanan masyarakat biasa dibuat oleh Pemerintah DaerahIklan layanan masyarakat yang bersifat audio-visual ditayangkan di Media (Televisi, Koran, Radio dll)

Pelajari Lebih Lanjut :

Pelajari lebih lanjut materi tentang Bahasa Sunda pada  https://brainly.co.id/tugas/45181724

#BelajarBersamaBrainly

2. bahasa sunda kelas 9 halaman 67 pancen 7​

Jawaban:

maaf semua buku itu gk sama kakak

Jawaban:

tak ada yang sama

Penjelasan:

semoga bermanfaat

3. kunci jawaban bahasa Sunda kelas 7 halaman 99 pancen Mandiri kls 7 ​

Jawaban:

mohon maaf , ini yang mo dijawab apa ya??, fotonya mna ya?

4. bahasa Sunda kelas 9 hal 45 pancen 5​

Jawaban:

1. (7) bale kot
a

2. (5) imah

3. (6) benteng

4. (8) asrama

5. (1) kios

6. (2) klinik

7. (4) jongko

8. (3) tangsi

9. (10) toko

10. (9) warung

Penjelasan: kalau dari yang saya pelajari seperti ini ya jawabannya, maaf kalo salah tapi saya yakin jawaban saya benarr.

5. Jawaban pancen 9 bahasa sunda kelas 8 hal 76

Nu ngandung harti saujratna nyaeta:

1. Yayan maké baju baseuh, sabab kahujanan.

4. Manéhna mah ari mandi téh kudu ku cai haneut baé.

6. Stroberi mah alusna dipelak di tempat anu hawana tiis.

8. Sawah téh jadi garing, lantaran geus lila henteu kacaian.

9. Hayam teh kokotak baé kawasna mah rék ngendog.

12 Imahna mah leutik ngan bareresih jeung pikabetaheun.

14. Parla téh rasana pait, tapi loba anu beuki.

16. Aci ogé mun dipoé mah bakal teuas.

18. Anu leungeunna heuras mah, kurang hadé mun diajar tari teh.

20. Minyak kalapa anu kuled mah kudu dipanaskeun heula.

Kalimat anu ngabogaan harti injeuman:

3. Pantes rék beunghar ogé atuda gawéna di tempat anu baseuh.

2. Abong keur haneut, usaha Kang Asep ayeuna mah untung bae.

5. Cik sugan boga duit tiis, nginjeum heula, isukan dibayar.

7. Teu resep ah, lalajo calung téh, ngabodorna garing.

10. Si Juheb mah sakolana geus ngendog deul baé di kelas hiji.

11, Ari jadi pamingpin mah kudu nyaah ka rahayat leutik.

13. Bulan ieu mah usaha téh pait, taya paleuleuwihna pisan.

15. Hate Si Ibro mah teuas, hésé dionggét-onggetna.

17. Jeung dulur mah ulah sarua heurasna, kudu aya nu daék ngelehan.

19. Rupana mah geulis si Ikem teh ngan hanjakal uteukna kuled.

Pembahasan

Harti kalimah anu ngabogaan harti injeuman nyaeta;

Tempat anu baseuh hartina tempat anu loba duitna, Keur haneut hartina usahana keur aya kamajuan.Duit tiis hartina duit anu teu dipake atawa duit leuwih anu nganggur. Ngabodorna garing hartina ngabodorna teu lucu-lucu acan.Sakolana geus ngendog hartina sakolana teu naek.Rahayat leutik hartina rahayat miskin.Usaha téh pait hartina usahana keur rugi wae.Hate Si Ibro mah teuas hartina hatena bedegong teu meunang dinasehatan. Ulah sarua heurasna hartina ulah sarua bedegong jeung embung ngelehan. Uteukna kuled nyaeta teu bisa mikir atawa bodo. Pelajari lebih lanjut

Nyieun kalimat dina basa Sunda:

brainly.co.id/tugas/40831451brainly.co.id/tugas/5232370brainly.co.id/tugas/7437368Detail Jawaban

Kelas: 7

Mapel: 13 Bahasa Sunda

Bab:

Kode: 7.13

#AyoBelajar

6. Jawaban bahasa sunda kelas 9 pancen 2 halaman 37

Jawaban:

kak maaf soalnya mana ya kak?

7. Tolong dong bahasa sunda pancen 8 kelas 8 hal 16​

Jawaban:

dimana tugas anjeun hayu atuh jawab

Jawaban:

mana tugas nya kaga ada oi

8. Jawaban pancen 6 bahasa Sunda kelas 9​

Ing ngisor iki jawaban pancen 6 bahasa Sunda kelas 9​:

1. Biantara tèh sok disebut pidato.

2. Biantara pamapag disebut pidato sambutan.

3. Nyaèta ngucapkeun salam ka anu ngaregepkeun èta biantara sarta ngucapkeun puji sukur ka anu Maha Kawasa.

4. Nyaèta caritaan atawa kedalan hatè anu. Nepikeun biantara anu ayana dina bagèan. Euis jeung kacindekan tina hiji biantara.

5. Nyaèta ngucapkeun nyuhunkeun.

Pembahasan

Bahasa Sunda adalah cabang Melayu-Polinesia dari rumpun bahasa Austronesia. Tidak diketahui kapan bahasa itu berasal, tetapi ada bukti dokumenter yang merupakan informasi paling awal yang diketahui. Ini adalah prasasti abad ke-14 yang ditemukan di Chamis, Kawari. Ditulis di atas batu alam menggunakan aksara dan bahasa Sunda (kuno). Diperkirakan ada beberapa prasasti yang dibuat pada masa pemerintahan Prabu Niskala Wastukancana (1397-1475).

Bahasa Sunda merupakan salah satu bahasa tertua di Indonesia. Bahasa Kunlun, yang ditampilkan dalam berita Cina dan digunakan dalam bahasa sehari-hari di masyarakat kepulauan Jawa Barat sebelum abad ke-10, kemungkinan besar adalah bahasa Sunda (kuno). Meskipun tidak diketahui. Bukti penggunaan bahasa Sunda (lama) lebih banyak ditemukan pada naskah-naskah yang ditulis pada daun lontar, lontar, kelapa dan nipa.

Pelajari lebih lanjutMateri penjelasan tentang bahasa Sunda yaitu pada link https://brainly.co.id/tugas/1268244Materi penjelasan tentang contoh bahasa Sunda yaitu pada link https://brainly.co.id/tugas/3449094Materi penjelasan tentang advice sejarah bahasa sunda yaitu terdapat pada link https://brainly.co.id/tugas/1759550Detil jawaban

Kelas  : SD/ SMP

Mapel : Bahasa Sunda

Bab     : –

Kode  : –

#AyoBelajar

#SPJ2

9. bahasa Sunda halaman 30 kelas genep megawe pancen​

Jawaban:

bahasa Sunda berasal dari Jawa barar

Penjelasan:

maaf kalo salah

10. bahasa sunda halaman 38 pancen 1 kelas 8​

Jawaban dari Bahasa Sunda halaman 38 pancen 1 kelas 8​:

1. Pupujian

2. B. Sindir

3. A. Malibir

4. D. Rakit

5. A. Rarakitan

6. C. Dua Padalisan

7. B. Pisin

8. D. Wawangsalan

Pembahasan

Bahasa Sunda adalah cabang Melayu-Polinesia dari rumpun bahasa Austronesia. Tidak diketahui kapan bahasa itu berasal, tetapi ada bukti dokumenter yang merupakan informasi paling awal yang diketahui. Ini adalah prasasti abad ke-14 yang ditemukan di Chamis, Kawari. Ditulis di atas batu alam menggunakan aksara dan bahasa Sunda (kuno). Diperkirakan ada beberapa prasasti yang dibuat pada masa pemerintahan Prabu Niskala Wastukancana (1397-1475).

Bahasa Sunda yaitu merupakan salah satu bahasa tertua di Indonesia. Bahasa Kunlun, yang ditampilkan dalam berita Cina dan digunakan dalam bahasa sehari-hari di masyarakat kepulauan Jawa Barat sebelum abad ke-10, kemungkinan besar adalah bahasa Sunda (kuno). Meskipun tidak diketahui. Bukti penggunaan bahasa Sunda (lama) lebih banyak ditemukan pada naskah-naskah yang ditulis pada daun lontar, lontar, kelapa dan nipa.

Pelajari lebih lanjutMateri penjelasan tentang bahasa Sunda yaitu pada link brainly.co.id/tugas/1268244Materi penjelasan tentang contoh bahasa Sunda yaitu pada link brainly.co.id/tugas/3449094Materi penjelasan tentang sejarah bahasa sunda yaitu terdapat pada link brainly.co.id/tugas/1759550Detil jawaban

Kelas  : SD/ SMP

Mapel : Bahasa Sunda

Bab     : –

Kode  : –

#TingkatkanPrestasimu

#SPJ3

11. jawaban bahasa Sunda kelas 9 hal 25 pancen 5​

Ringkesan bacaan ngeunaan Kampung Naga:

Kampung Naga mangrupakeun kampung adat Sunda anu aya di wewengko
n Tasikmalaya, Jawa Barat. Kampung Naga geus kawentar di nusantara anu bisa mintonkeun ciri khas kampung adat Sunda anu masih keneh nanjeur di jaman kiwari. Masarakat di Kampung Naga masih keneh ngagem adat karuhun urang Sunda anu geus diwarnaan ku agama Islam. Loba pisan upacara adat kampung Naga anu bisa dititenan ku urang, salah sahijina upacara Hajat Sasih anu diayakeun unggal 10 Rayagung (Dzulhijjah) unggal taun.

Pembahasan

Kampung Naga adalah kampung adat yang ada di Jawa Barat selain Kampung Baduy di Banten. Masyarakat di Kampung Naga masih memegang teguh adat istiadat leluhur orang Sunda sehingga kita bisa mengamati berbagai macam upacara adat yang dilaksankan di kampung tersebut.

Pelajari lebih lanjutMateri tentang contoh upacara adat https://brainly.co.id/tugas/2351787

#BelajarBersamaBrainly #SPJ1

12. Pancen 3 kelas 8 bahasa sunda halaman 42-43

Penjelasan:

maaf pertanyaan nya yang mana

Jawaban:

maaf mau nanya mana soalnya

Penjelasan:

tidak punya bukunya

13. bahasa Sunda kelas 8 pancen 3 halaman 37 ​

Jawaban:

yoo ndak tau kok tanya saya, tapi jawabannya apa woi

14. tolong di jawab dong soal nya. bahasa Sunda kelas 8 hal 30 pancen 5​

Jawaban:

2. artinya membuat

kalimat aktif : Dina keur nyien endog

kalimat pasif : endog di jieun ku Dina

3. artinya nyuci/mencuci

kalimat aktif : abdi keur ngumbah piring

kalimat pasif : piring di kumbah ku abdi

15. bahasa Sunda halaman 93 pancen 7 pancen 8​

Pancen 7

Pentil buah/limus: pakelKembang jambe: mayangDaun cau garing: kararasKulit kai kandel: papaganJambe kolot: jebug

Pancen 8

Akar mayang hartina akar nu panglaleutikna. Kalimah: Dina pelajaran Biologi sok aya diterangkeun ngeunaan akar mayang. Kembang ligar hartina maruragan daun kembangna.Dina usum halodo lolobana tatangkalan kembangna laligar. Gedang gumading hartina gedang nu tereh asak.Tangkal gedang di imah kuring gedangna geus gumading. Pucuk awi hartina pucuk dina tangkal awi. Atawa babasan Sunda pucuk awian nu hartina teu boga pamadegan sorangan/plin-plan.Ari jadi jelema ulah sok pucuk awian bisi kabawa ku sakaba-kaba. Daun sampeu hartina daun tatangkalan sampeu.Nyeupan daun sampeu keur didahar coel sambel. Ngembang kadu nyaeta babasan hartina molohok.Ningali tempat nu sakitu gedena si Ujang meni olohok ngembang kadu. Sintung kalapa hartina kalokop mayang kalapa nu geus luhur, sok dipake suluh. Si Nini sok ngalaan sintung kalapa keur dijadikeun suluh. Sirung jambu hartina tunas tangkal jambu. Tangkal jambu teh geus loba sirung jambuna. Rujak tongtolang hartina rujak buah nangka nu leutik keneh. Kuring mah can pernah ngasaan rujak tongtolang. Palapah gedang hartina gagang daun anu rubak. Malapah gedang hartina ngomong teu langsung kanu intina.Kade ngomongna ulah togmol tapi kudu malapah gedang. Pembahasan

Arti kata-kata di atas adalah:

Akar mayang adalah akar yang paling kecil.Kembang ligar adalah bunga yang berguguran. Gedang gumading adalah pepaya yang akan masak.Pucuk awi adalah paribasa yang artinya tidak punya pendirian. Daun sampeu adalah daun singkong.Ngembang kadu adalah melotot tidak berkedip. Sintung kalapa adalah daun kelapa yang sudah kering. Sirung jambu artinya tunas pohon jambu. Rujak tongtolang adalah rujak nangka muda. Palapah gedang artinya bicara tidak langsung ke intinya tapi sedikit-sedikit dulu. Pelajari lebih lanjut

Tentang kata-kata Sunda:

https://brainly.co.id/tugas/2180054https://brainly.co.id/tugas/5696000https://brainly.co.id/tugas/6813807Detail Jawaban

Kelas: 7

Mapel: Bahasa Daerah 14

Bab:

Kode: 7.14

#AyoBelajar

16. Jawaban pancen 1 bahasa sunda kelas 9 halaman 40​

Bahasa Sunda adalah salah satu bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Jawa Barat dan sekitarnya sebagai sarana komunikasi sehari-hari. Berdasarkan soal, dapat disimpulkan bahwa jawaban pancen 1 Bahasa Sunda kelas 9 halaman 40​ teh:

Perenahna ari Gurantheng teh Pageyrageng, Tasikmalaya.Urang anu harita miang ka Bandung teh limaan, emak, bapa, adi, lanceuk, jeung bibi.Ka mana jeung rek cenah Si Kondi miang ka Bandung teh sabari ngajagaan kios beas tea anu boga mang Mahmud.Rarasaan Si Kondi waktu mimiti hirup di Bandung karasa rame jeung loba batur.Bedane cenah Pasar Ciroyom jeung pasar di lemburna teh di Pasar Ciroyom mah geus peuting beuki rame. Pasar di lemburna bukana ngan poe senen jeung jumaah.Anu ngalantaraken Si Kondi ngarumas teh nyaeta dina urusan ka cai.Anu mimiti wawuh jeung Si Kondi teh Si Ahid jeung Si Sule, maranehna mah geus lila maratuhna di ciroyom teh, ceunah. Pangna gancang lima kanu duaan teh.Hidep ari ngajaga kios beas kaasup kaasup gawe anu teu beurat sabab ngan saukur ngajagaan hungkul.

Pembahasan:

Bahasa Sunda sangat unuik dan khas apabila kita mendengarnya. Bahasa Sunda adalah salah satu bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Jawa Barat dan sekitarnya sebagai sarana komunikasi sehari-hari.

Pelajari lebih lanjut

Materi tentang contoh pidato dalam Bahasa Sunda brainly.co.id/tugas/529755Materi tentang contoh berita dalam Bahasa Sunda brainly.co.id/tugas/855413Materi tentang contoh cerita dalam Bahasa Sunda brainly.co.id/tugas/15194053

Detail jawaban

Kelas: –

Mapel: Bahasa Daerah

Bab: Bahasa Sunda

Kode: –

#AyoBelajar

#SPJ2

17. pancen 3 sunda kelas 9 hal 7YANG BISA JAWAB KASIH NILAI BESAR ​

1. Jawabannya yaitu biantara tèh sok disebut pidato.

2. Jawabannya yaitu biantara pamapag disebut pidato sambutan.

3. Jawabannya yaitu nyaèta ngucapkeun salam ka anu ngaregepkeun èta biantara sarta ngucapkeun puji sukur ka anu Maha Kawasa.

4. Jawabannya yaitu nyaèta caritaan atawa kedalan hatè anu. Nepikeun biantara anu ayana dina bagèan. Euis jeung kacindekan tina hiji biantara.

5. Jawabannya yaitu nyaèta ngucapkeun nyuhunkeun dihapunten bikih aya cariosan anu kirang merenah sarta ngucapkeun haturnuhun kanu tos merhatoskeun.

PEMBAHASAN

Bahasa Sunda yaitu suatu bahasa dari cabang Melayu-Polinesia yang masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia. Bahasa Sunda juga biasanya dituturkan oleh penduduk bersuku Sunda di wilayah bagian barat pulau Jawa. Pada tahun 2007 jumlah penutur bahasa sunda yakni sebanyak 42 juta (sensus 2007). Dan sekarang berstatus sebagai bahasa yang masih berkembang. Dialek bahasa sunda adalah Bogor (Krawang), Cirebon, Priangan. Bahasa sunda juga memiliki
sistem aksara yakni Aksara Sunda Baku, Aksara Jawa, Abjad Arab, Alfabet Latin.

Bahasa Suku Sunda, dalam melakukan komunikasi sehari-harinya orang Sunda memiliki bahasa daerah tersendiri, yakni Bahasa Sunda. Bahasa tersebut terus dilestarikan atau digunakan di wilayah Sunda, misalnya di Banten serta Jawa Barat yang memiliki mayoritas di tempati oleh orang Sunda. Saha memiliki arti yaitu siapa dalam bahasa sunda.

Pelajari Lebih LanjutMateri tentang bahasa sunda brainly.co.id/tugas/6363806Materi tentang UUD 1945 brainly.co.id/tugas/13789285Materi tentang kalimat untuk pengucapan harapan brainly.co.id/tugas/6463774

Detail Jawaban

Kelas : XI

Mapel : Bahasa Indonesia

Bab : 1 – Teks Prosedur Kompleks

Kode : 11.1.1

#AyoBelajar #SPJ5

18. tolong di jawab yh pliss bahasa sunda kelas 8 pancen 10​

Arti ungkapan atau istilah ini mengandung pesan bahwa seseorang diharapkan untuk percaya pada takdir yang berasal dari kata-kata yang diucapkan dengan niat yang tulus dalam Bahasa Sunda:

1. Balik

dwipurwa = babalik

dwimurni = balik-balik

dwireka = bolak balik

2. Koreh

dwipurwa =kokoreh

dwimurni = koreh-koreh

dwireka = korah-koreh

3. Tulung

dwipurwa = tutulung

dwimurni = tulung-tulung

dwireka = tulang-tulung

4. Bedil

dwipurwa = bebedil

dwimurni = bedil-bedil

dwireka = bedal-bedil

Pembahasan

Dalam Bahasa Sunda, istilah-istilah tersebut memiliki arti sebagai berikut:

Dwipurwa: Merupakan gabungan dari kata “dua” (dwi) dan “rasa” (purwa). Istilah ini mengacu pada perasaan atau emosi ganda yang dialami oleh seseorang, yaitu memiliki dua perasaan atau emosi yang berbeda secara bersamaan.Dwimurni: Terdiri dari kata “dua” (dwi) dan “murni”. Istilah ini menggambarkan keadaan atau sifat seseorang yang memiliki kemurnian atau kejujuran ganda. Dalam konteks ini, kemurnian atau kejujuran dihayati atau diterapkan dalam dua aspek atau dimensi.Dwireka: Gabungan kata “dua” (dwi) dan “reka” yang berarti kreativitas atau penciptaan. Istilah ini merujuk pada kemampuan atau kecakapan seseorang dalam menciptakan atau menghasilkan hal-hal kreatif atau ide-ide inovatif dalam dua bidang atau domain yang berbeda.

Pelajari lebih lanjut

Materi tentang Bahasa Sunda rajekan https://brainly.co.id/tugas/13461369

Materi tentang Bahasa Sunda rajekan https://brainly.co.id/tugas/10772651

Materi tentang Bahasa Sunda rajekan https://brainly.co.id/tugas/948238

Detail Jawaban

Kelas: SMP

Mapel: Bahasa Daerah

Bab: –

Kode: –

#TingkatkanPrestasimu #SPJ3

19. Jawaban Bahasa Sunda Kelas 8 Pancen Mandiri Halaman 48 ​

Jawaban bahasa sunda kelas 8 pancen mandiri halaman 48:

Bandung minangka puseur, sabab urang daérah mana baé anu ngumbara ka alak paul, satungtung masih kaasup Jawa Barat mah sasarina sok nyebutkeun urang Bandung. Kota Bandung beunghar ku wisata alam, sajarah, jeung kulinér. sarat-saratna ibukota buku sajagat teu jauh tina dunya atikan, kayaning ngundakkeun karep maca jeung rupaning kagiatan anu patali jeung kamajuan dunya pabukon.Sabab Bangkok jadi ibukota buku sajagat nyaeta teh di kafe teh di mall, buku teu weléh nyampak jeung ngadominasi. Malah jumlah toko buku leuwih réa batan jumlah tempat hiburan. Sabab di Bandung tempat hiburan leuwih rea batan toko buku.  Sapanjang jalan téh kapan toko atawa counter anu nyadiakeun isi ulang pulsa. Nandakeun masarakatna leuwih resep ngobrol atawa sms-an batan maca buku.Sabab lolobana di Facebook teh ukur nu curhat, ngedalkeun rasa kabungah jeung katugenah dina kahirupan sapopoé tibatan anu hade dibaca.Hukuman has di Kota Oregon Amérika Serikat téh nayeta mangrupa dibérok lima taun jeung wajib maca buku. Jadi, maca buku téh bagéan tina kawajiban salila nyorang hukuman.Buku anu nu wajib dibaca ku sakitan Rebeca Rubin di Kota Orego téh nayeta David and Goliat karya Malcolm Gladwell jeung Natures Trust karya Mary C. Wood. Kudu ngaronjat tina gelar ibukota buku sajagat nayeta ngaronjatna minat baca masarakat, ngaronjatna kacerdasan masarakat, jeung ngaronjatna tradisi atikan nu weweg tur mibanda kualitas punjul di Kota Bandung.Pkeun ngahontal ibukota buku sajagat kudu aya gawé bareng antara praktisi profesional dina widang pabukon, rojongan ti pamaréntah (dina hal ieu Walikota Bandung), sarta rojongan ti masarakat Bandung jeung sabudeureunana.

Pembahasan

Pertanyaan ditas merupakan pertanyaan dari isi artikel. Artikel adalah kumpulan karya faktual lengkap yang dimaksudkan untuk diterbitkan (melalui surat kabar, majalah, buletin, dan sebagainya) dengan tujuan menyampaikan gagasan atau fakta yang dapat membujuk, mendidik, atau menghibur.

Pelajari lebih lanjutMateri tentang artikel bahasa sunda https://brainly.co.id/tugas/13360257Materi tentang teks artikel https://brainly.co.id/tugas/9947631Materi tentang artikel sunda https://brainly.co.id/tugas/4491579

Detail jawaban

Kelas : XII

Mapel : Bahasa Sunda

Bab : Artikel

Kode : –

#AyoBelajar #SPJ2

Video Terkait