Hadits Utlubul Ilma Minal Mahdi Ilal Lahdi

  Edukasi
Hadits Utlubul Ilma Minal Mahdi Ilal Lahdi

utlubul 'ilma minal mahdi ilal lahdi''.arti hadis tersebut adalah

Daftar Isi

1. utlubul ‘ilma minal mahdi ilal lahdi”.arti hadis tersebut adalah

arti dari “Utlubul ‘ilma minal mahdi ilal lahdi” adalah “Tuntutlah ilmu sejak dari buaian sampai liang lahat”.

PEMBAHASAN

Adik-adik menuntut ilmu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim , terutama ilmu agama, karena agar selamat dunia dan akhirat maka kita harus mengetahui ilmu-ilmu agama, sebagaimana yang terdapat dalam Al Quran maupun as sunnah. Menuntut ilmupun tidak bisa sembarangan agar tidak terjadi salah tafsir terhadapap maksud sebenarnnya dari ayat dan hadist, maka kemudian sangat penting untuk menuntut ilmu kepada soerang guru yang tersambung sanad ilmunya, agar kita bisa bertanya dan ada yang mengingatkan ketika kita salah.

Ada banyak sekali perintah menuntut ilmu dalam hadist, salah satunya adalah yang adik-adik tanyakan diatas, walaupun masih terjadi perdebadan apakah itu hadist atau perkataan ulama

Rasulullah SAW bersabda:

أُطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ اِلىَ اللَّهْدِ

“Utlubul ‘ilma minal mahdi ilal lahdi”

Artinya : “Tuntutlah ilmu sejak dari buaian sampai liang lahat”

Dalam  hadist lain, Rasulullah bersabda,

عَنِ ابْنِ عَباَسٍ رَضَيَ اللهُ عَنْهُ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم قال : خَيْرُ الدُنْيَا وَاْلاَخِرَةِ مَعَ اْلعِلْمِ وَشَرُّ الدُّنْيَا وَاْلاَخِرَةِ مَعَ اْلجُهْلِ (رواه الديلمى)

an Ibnu Abbas Radhiyallahuanhu qola Rasululullahi shalalahualaihi wasallama, khairu adunyaa wa akhirah mangalilmi wasyarudunyaa wal akhiroh mang aljuhli

Artinya : Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasanya Rosulullah SAW bersabda ; Sebaik-baik dunia dan akherat harus dengan ilmu dan sejelek-jeleknya dunia dan akherat tanpa ilmu (HR. Dailami)

Makna Kandungan dari hadist ini agar setiap umat Rasulullah bersemangat dalam mencari ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, agar ilmu itu bermanfaat bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Ilmu dunia dicari untuk memudahkan dalam hidup didunia ini, baik dalam menjalani kehidupan seharihari maupun saat bekerja. Dan ilmu akhirat penting dicari agar kita memeiliki tuntutan dan tidak tersesat dalam kebatilan, karena setiap manusia sejatinya tujuan akhirnya adalah akhirat, dan untuk mendapatkan akhirat tentu harus belajar ilmuilmu agama.

PELAJARI LEBIH LANJUT

Nah untuk lebih memahami Al Quran, adik adik bisa cek soal “Carilah bacaan nun mati dab tanwin di surah yunus ayat 22-23 ” yang jawabannya bisa dicek disini brainly.co.id/tugas/16804875

Ini juga dicek ya soalnya “Latin surah al-hujurat dong ayat 12 ”, dan cek jawabannya disini brainly.co.id/tugas/3331398

Biar lebih mantab kakak kasih satu lagi ni soal yang bisa dicek “Apa yang saudara fahami tentang wawasan keislaman dan radikalisme? ”. Jawabannya disini ya brainly.co.id/tugas/16777019

Okee semangat belajarnya ya adik-adik yang sholeh dan sholeha !

……………………………………………………………………………………………………………………………..

DETAIL JAWABAN

Kelas : VIII

Pelajaran : Agama

Kategori : Bab 9 – dakwah nabi Muhammad SAW di madinah

Kata Kunci : menuntut ilmu

Kode : 8.14.9

2. “Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi”arti hadis tersebut adalah

Jawaban:

Carilah ilmu dari buayan sampai meninggal dunia

Penjelasan:

3. 4 pengamalan hadis tentang menuntut ilmu ,utlubul ‘ilma minal mahdi ilal lahdi

utlubul ‘ilma minal mahdi ilal lahdi bukan hadist tapi kata bijak / kata mutiara dari arab

4. Umur ilma adalah 11 tahun umur adik ilma 2 tahun lebih muda dari umur ilma Berapa perbandingan umur ilma dan adiknya Pada 5 tahun yang akan datang ?​

Jawaban:

(8:7)

Penjelasan dengan langkah-langkah:

umur ilma 11 tahun

adik ilma 11-2 tahun (9 tahun)

11+5 = 16

9+5 = 14

:2 (16:14) :2

(8:7)

5. di bawah ini yg bukan ahli ilmu hadits adalah a.imam bukhori b.imam mahdi c.abu daud d. imam muslim ​

Jawaban:

jawaban C. abu daud

Penjelasan:

Karena ketiga itu sering terlihat namanya di riwayat hadits

6. Ada 1 hadis(entah syai apa nggak) yang berbunyi: utlubul ilma walaubissi Artinya: Tuntutlah ilmu walaupun di Negeri China. Pertanyaan adalah: kenapa tidak di Arab atau Palestina yg orangnya banyak menganut agama Islam? Kenapa harus di China yang orangnya banyak menganut agama Budha dan lainnya atau Agama Komunis? Butuh jawaban yang membangun!

Jawaban:

karena china adalah negara yang maju dan tidak jarang kalau orang china itu pintar dan sering menembangkan inovasi inovasinya.

kalau gk salah sih begitu

Jawaban:

china dulu adalah negeri yang maju ilmu pengetahuannya

7. 1. Tulis kedalam huruf arab berikut artinya kalimat dibawah : Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi

Jawaban:

اطلب العلم من المهد إلى اللحد

Penjelasan:

tuntutlah ilmu dr buaian hingga ke liang lahat

8. uslub imamin ahli Ilal lahdi hadis di atas menjelaskan bahwa menuntut ilmu adalah

wajib (fardu ain)

semoga membantu

9. al mu’minul qowiyyu khoiru wa ahabbu ilallah minal mu’minidh dho’if.tulis kan dalam bahsa arab

Soal:
“Al mu’minul qowiyyu khoiru wa ahabbu ilallah minal mu’minidh dho’if”.
Tuliskan dalam bahasa Arab

Jawab:
الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَاَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ
“Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dari pada mukmin yang lemah”

الْمُؤْمِنُ: Mukmin
الْقَوِيُّ: Kuat
خَيْرٌ: Lebih baik
وَاَحَبُّ: Dan lebih dicintai
الضَّعِيْف: Lemah
________________________________

Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ﷻ dari pada mukmin yang lemah. Adapun maksud dari kuat ini ialah dalam berbagai hal.
• Kuat iman, maksudnya tidak mudah dipengaruhi aqidah (kepercayaan) lain yang bertentangan dengan islam
• Kuat ilmu (pandai), maksudnya punya ilmu pengetahuan yang memadai sehingga ia tidak menja
di yang terbelakang. Memiliki pengetahuan yang luas sehingga dengan ilmunya itu ia bisa memperjuangkan islam dengan benar
• Kuat ekonomi, maksudnya memiliki taraf hidup yang cukup dan tidak kekurangan sehingga bisa membantu memperjuangkan islam dengan lebih mudah dan membantu mukmin lain yang membutuhkan
• Kuat semangat, maksudnya ialah memiliki semangat yang tinggi/kuat dalam berbagai hal
• Kuat fisik, maksudnya punya badan yang bugar, sehat, tidak sakit-sakitan dengan begitu ia bisa menjalankan ibadah dengan baik dan bisa membantu dalam perjuangan membela islam

10. yang bisa artikan pidato bahasa arab yang singkat ini? mohon komentar (secepatnya) Assalamualaikum wr.wb hadorotina mudirul mahadi hadorotina sohibul filkaromah awalan hayabina naskurullaha aza wazala aladi kod a’tona ni’matan kasirotan hata nastatia annajtamia fi hadal makani mubarokah. latansa haya bina naskurullaha ala nibiyina muhammad saw.toyib akumu huna an ahtuba yadaikum tahtal madi: UTLUBUL ILMI. nahnu wajibul fil tolabul ilmi,kola rosulullahi “tolabul ilmi minal mahdi ila lahdi” labuda alaina fi tolabul ilki liana tolabul ilmi faridotun ala kuli muslimin wamusliman.

yang saya hormati kepala sekolah
yang saya hormati juga teman-teman semuanya
pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi robi yang telah memperkumpulkan kita ditempat yang barokah ini. jangan lupa pula kata panjatkan sukur kepada nabi kita muhammad saw. baiklah berdirinya sya disini akan berpidato yg berjudul “menuntut ilmu”
kita wajib menuntut ilmu,rosulullah berkata “tolabul ilmi minal mahdi ila lahdi” yang artinya kita harus menuntut ilmu dari lahir sampai keliang lahat. karena menuntut ilmu itu wajib bagi umat muslimin dan muslimat

11. 2. Pemahaman tentang sanad pada awalnya terdapat dalam kajian ilmuhadits dan dunia tarekat. Sanad dalam ilmu hadits dihubungkan denganapa dan dalam ilma tarekat dihubungkan dengan apa?Jawab:​

Jawaban:Istilah sanad dalam dunia tarekat dihubungkan dengan persambungan silsilah sanad dari amalan dzikir-dzikir dan wirid-wiridnya. Dalam tarekat mu’tabarah (yang dianggap sah), silsilah sanad-nya harus sampai kepada Nabi. Dalam hal ini, seseorang menerima tarekat dari gurunya, terus ke atas sampai kepada Nabi.Penjelasan:

semogabermanfaatdanmembantu

#tolong_jadikan_jawaban_yg_terbaik_:D

12. arti lafal utlubul ilmi

Saya menuntut ilmu ..carilah ilmu
dalam artian kita harus berusah secara konsisten dalm menuntut ilmu

13. artinya utlubul ilmi walau bissini

tuntutlah ilmu sampai ke negri cinatuntutlah ilmu sampai kenegri cina

14. Utlubul ilma minal mahdi dan artinya

Tuntutlah ilmu dari ayunan

#semogabermanfaat10

15. siapa perawi utlubul ilma faridotun ala kulli muslimin wa muslimat

artinya menuntut ilmu wajib bagi seluruh umat muslim

16. Hayaau minal iimaan adalah hadits yang menjelaskan tentang…​

Jawaban:

Malu sebagian daripada iman

Jawaban:

Rasa malu itu sebagian dari iman

Penjelasan:

الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيْمِانِ

“Rasa malu itu adalah sebagian dari iman”.

Ada juga hadits yang serupa dengan makna diatas, yaitu hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Umarradhiyallahu ‘anhu,

17. Quisss BerqahApa yang Dimaksud dengan Sujud Sahwi?Nt : Bersedekah dan Berbagi Ilmu”Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi.”Artinya: “Tuntutlah ilmu dari buaian sampai ke liang lahat.””Tolabul ilmi faridhotun ala kulli muslimin wa Muslimah.”Artinya: “Menuntut ilmu wajib bagi tiap muslim dan Muslimah.”Off dulu y Ntar Kalo ada yang Req soal silahkan ​

Jawaban:

SujudSahwiadalahSuatuPerbuatan yangdilakukanolehseseorangdikarenakantidakmelaksanakangerakanSholatyangwajibnyajadiiaharusbersujudpadatasyahudakhirsebelumsalam

__________

AdapunBacaanSujudSahwiSebagai Berikut:

SubhanamanLaayaNamuuWalaaYasu

__________

#SemangatBelajar

#TetapTersenyum

#SemogaMembantu

__________

FauziahNuurAzizah

Fanz.

[tex]\red{꧁The \: Answer:꧂}[/tex]

sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan di akhir sholat atau setelahnya karena adanya kekurangan, baik dengan meninggalkan apa yang diperintahkan atau mengerjakan apa yang dilarang tanpa sengaja.

Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadits dan dikisahkan oleh Abu Sa’id Al Khudri, Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ

Artinya: “Apabila kalian ragu dalam (jumlah bilangan rakaat) sholat, maka tinggalkan keraguan dan ambilah yang yakin. Kemudian sujudlah dua kali sebelum salam. Jika ternyata dia shalat lima rakaat, maka sujudnya telah menggenapkan shalatnya. Lalu jika ternyata shalatnya memang empat rakaat, maka sujudnya itu adalah sebagai penghinaan bagi setan.” (HR. Muslim no. 571).

Pembahasan:

Pada suatu ketika, Nabi Muhammad SAW lupa rakaat pada saat mendirikan salat. Setelah salat selesai, beliau mendapat pertanyaan para sahabat, ‘apakah ada perubahan jumlah rakaat salat?’

Nabi Muhammad SAW menjawab, ‘Saya hanyalah manusia biasa. Saya bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Jika saya lupa, ingatkanlah saya. Jika kalian ragu tentang jumlah rakaat salat kalian, pilih yang paling meyakinkan, dan selesaikan salatnya. Kemudian lakukan sujud sahwi’. (HR. Bukhari & Muslim).

Kata ‘sahwi’ dapat diartikan sebagai ‘lupa’, disebut sujud sahwi dikarenakan sujud ini dilakukan ketika lupa dalam salat.

Dengan itulah, sujud sahwi disyariatkan untuk menutup atau mengganti kelupaan yang terjadi di saat mendirikan salat.

1. Berlebih dalam Rakaat Salat.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, seringkali manusia ragu dengan jumlah salat yang sudah dikerjakan. Begitu pula ketika ia sadar bahwa ia sudah kelebihan rakaat salat.

Terdapat hadis Nabi SAW yang menjelaskan hal ini, yaitu:

Ibnu Mas’ud meriwayatkan: Rasulullah SAW pernah melakukan salat zuhur bersama para sahabat sebanyak lima rakaat.

Para sahabat bertanya: “Apakah engkau telah menambah rakaat dalam salat ini? Baginda menjawab: ‘Apa maksud kalian?’

Para sahabat menjawab, ‘Engkau telah salat lima rakaat’ Lalu Rasulullah memperbaiki duduk beliau (duduk iftirasy pada tahiyyat akhir) sambil menghadap kiblat, kemudian melakuan sujud sebanyak dua kali, kemudian beliau pun mengucap salam.” (HR. Bukhari dan Muslim).

2. Salam Sebelum Sempurna Rakaat Salat.

Terdapat pada hadis Nabi SAW:

Dari Abu Hurairah ra: Rasulullah SAW pernah melakukan salat dzuhur atau ashar, kemudian beliau salam setelah selesai rakaat kedua, lalu beliau bergegas keluar melalui salah satu pintu masjid.

Karena heran, para sahabat bertanya, ‘Nabi telah memendekkan salat?’ sejenak kemudian Nabi SAW datang, lalu bersandar di satu di antara tiang seolah-olah sedang dilanda marah. Lalu, salah seorang dari mereka (Dzul-Yadain) menghampiri beliau dan bertanya:

“Wahai Rasulullah, apakah engkau telah lupa atau salat ini sengaja engkau qashar. Jawab baginda: Tidak, saya tidak lupa, dan saya tidak memendekkannya. Lelaki itu berkata lagi, ‘Benar wahai Rasulullah, sebenarnya engkau telah lupa.”

Rasulullah bertanya kepada yang lainnya: “Benarkah yang diucapkannya?” Mereka menjawab, “Benar ya Rasulallah”. Rasulullah pun bangun dan menyempurnakan yang tertinggal dari salatnya. Setelah memberi salam, beliau sujud sebanyak dua kali, kemudian melakukan salam sekali lagi. (HR Bukhari dan Muslim)

3. Lupa Membaca Tasyahud Pertama/Awal.

Kondisi ini seringkali terjadi kecuali pada salat subuh. Anda mungkin pernah mengalaminya. Biasanya kelupaan membaca tasyahud pertama diiringi kelupaan jumlah rakaat salat yang telah dikerjakan.

Terdapat hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang ini, yaitu:

Abdullah Ibnu Buhainah menceritakan: “Sesungguhnya Rasulullah melakukan salat zuhur bersama para sahabat dan beliau tidak duduk membaca tasyahhud selepas dua rakaat pertama. Para sahabat mengikuti di belakangnya sampai akhir salat.”

Masing-masing menunggu beliau melakukan salam (mengakhiri salat). Namun, baginda melakukan takbir dalam keadaan demikian (iftirasy) lalu melakukan sujud sebanyak dua kali sebelum memberi salam. Setelah itu beliau melakukan salam. (HR Bukhari dan Muslim)

Semoga membantu dan dapat bermanfaat ya terimakasih

[tex]\purple{\boxed{\pink{\boxed{\orange{\star{\red{\ \: \: \mathcal{misrokhah439} \: \: \: {\green{\star}}}}}}}}}[/tex]

18. Minal madrosati Ilal Baiti artinya​

Jawaban:

dari sekolah ke rumah

min: dari

almadrosati : sekolah

ila: ke

albaiti: rumah

19. innash shidqo yahdii ilal birri wa innal birro yahdii ilal jannah menjelaskan hadits?​

✨innash shidqo yahdii ilal birri wa innal birro yahdii ilal jannah menjelaskan hadits…

Kejujuran

HADITS

Sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ إِلَى الْجَنَّةِ

Artinya:

Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke Surga

PENJELASAN:

Dalam hadits ini Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan umatnya berlaku jujur dalam perkataan, perbuatan, ibadah dan dalam semua perkara. Jujur itu berarti selaras antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan, serta antara berita dan fakta. Maksudnya, hendaklah kalian terus berlaku jujur. Karena jika engkau senantiasa jujur, maka itu akan membawamu kepada al-birr (yakni melakukan segala kebaikan), dan kebaikan itu akan membawamu ke Surga yang merupakan puncak keinginan.

MAAFAPABILAA
D
AKESALAHAN..

SEMOGAMEMBANTUYA..

THANKYOU..

Video Terkait