Cerita Liburan Dalam Bahasa Jawa Krama Alus

  Edukasi
Cerita Liburan Dalam Bahasa Jawa Krama Alus

tolong buatkan cerita pengalaman liburan dengan bahasa jawa krama alus, minimal 1 lembar buku

1. tolong buatkan cerita pengalaman liburan dengan bahasa jawa krama alus, minimal 1 lembar buku

tidak tau aku juga sama 

2. Dialog bahasa jawa krama alus 4 orang tema liburan

Ajeng : Ca, Sampeyan liburan nag endi?
Caca : kulo liburan ing Malang.
Ajeng: oala, yen, Tita liburan nang endi?
Tita : kulo liburan ing bandung.
Ajeng : oala…
Rani : Sampeyan jeng,ketmau takon terus
Ajeng : Kulo ora nang ndi ndi.
Rani : Hey konco koncoku, nalika liburan bebarengan.
Ajeng : sippp
Caca :nggeh
Tita : sippp

3. cerita rakyat dalam bahasa jawa krama alus

Malin yaiku anak sing pinter ning sethithik mbeling. Pas dheweke mundak gedhe, malin rumangsa mesake marang emboke sing saseprana tandhang gawe kanggo nguripi dheweke. Banjur malin njaluk izin kanggo maran nggolek pagawean neng kutha gedhe.

“mbok, aku pengen lunga menyang kutha. Aku pengen kerja supaya bisa bantu embok neng kene.” Tembung malin.
cerita-rakyat-bahasa-jawa-malin-kundang

“aja tinggalake simbok dhewe le. Simbok mung nduwe kowe neng kene.” Tembung simbok nolak.
“izinke aku lunga, mbok. Aku mesake ndeleng simbok terus tandhang gawe saprene.” Tembung malin.

“youwis le, ning eling aja lalekne simbok lan desa iki pas kowe sukses neng kana” kanda simbok karo nangis.

Esuke malin lunga menyang kutha gedhe nggunakne siji kapal. Sakwise pirang-pirang taun tandhang gawe atos, dheweke kedadeyan neng kutha paranane. Ing cerita rakyat bahasa jawa malin kundang saiki dadi wong sugih sing lan nduweni akeh kapal dagang. Lan malin ugo wis rabi karo wedok ayu neng kana. Kabar babagan malin sing dadi wong sugih n
gantia menyang emboke. Sang embok seneng banget krungu warta kui. Dheweke sanuli nunggu neng pantai saben dina, ngarep-arep anak e bali lan ngalungguhan drajat emboke. Ning malin ora tau teka.
Waos Ugo: Dongeng Bahasa Jawa Kancil Lan Jaran

Sawijining dina bojone malin pitakon ngenani embok malin lan pengen ketemu karo dheweke. Malin ora bisa menolak kekarepan bojo sing didemenane banget kuwi. Malin njagakne saben dalanane kesebut nuju desane nggunakne siji kapal pribadine sing gedhe lan apik. Akhire malin teka menyang desane sarta bojo lan anak buahe.

Krungu ketekan malin, sang embok rumangsa bungah banget. Dheweke mlayu nuju pantai kanggo cepet ndeleng anak sing didemenane mulih.
“apa kuwi kowe malin, anakku? Iki simbok le, kowe eling” takon sang embok.
“malin kundang, anakku, geneya kok lunga ngono suwe tanpa ngirim warta?” turene karo ngekep malin kundang.

Sang bojo sing kaget ndeleng keyekten menawa wedok tuwa, mambu, kucel sing memeluk bojone, celathu:
“dadi wedok tuwa, mambu, kucel iki yaiku mbok mu, malin”

Amarga rasa isin, malin kundang cepet cucul kekepane simboke lan nyurung nganti tiba.
“aku ora kenal kowe wedok tuwa kere” tembung malin.
“dasar wedok tuwa ora ngerti awak, sembarang wae ngaku dadi mbokku.” banjur malin nggetak.

Waos Ugo: Cerita Wayang Lahirnya Sengkuni Dalam Bahasa Jawa

Krungu tembungan anak kandunge mangkono, sang embok rumangsa sedhih lan nesu. Dheweke ora ngira, anak sing didemenane banget ngowah dadi anak durhaka.

“oh tuhan sing maha kuwasa, nek dheweke yaiku bener anakku, aku njaluk wenehna azab nang dheweke lan dadekno dheweke dadi watu.” donga sang embok.

Ora suwe banjur angin lan bledek ngantem lan ngrusake kapal malin kundang. Sakwise kuwi, awak malin kundang kaku lan banjur dadi watu sing nyiji karo karang.

4. Contoh cerita pengalaman bahasa jawa krama alus

Sesuai dengan apa yang pernah kamu lakukan saat berlibur bersama keluarga atau teman.

5. menceritakan malin kundang dgn bahasa jawa krama alus​

Jawaban:

Kita kudu berbakti marang wong tua. kita ora oleh durhaka marang wong tua amarga kita bisa dapet perkara gedhe

maaf klo salah

6. Apakah bahasa jawa Krama alusnya kamu?

Jawaban:njenengan

Penjelasan:maaf kalo salah

Jawaban:

panjhenengan

Penjelasan:

dalam bahasa madura

7. Cerita rakyat menggunakan bahasa jawa krama alus

legenda gunung Bromo

Penjelasan:

Rikala ing jaman semanten ing ereng-erenging Gunung Bromo, wonteng kaluwarga ingkang dangu mboten gadhahhi putra. Ingkang kakung asmanipun Joko Seger, ingkang estri Rara Anteng. Kapurih enggal nggadhahhi putra, lajeng kekalihipun nyuwun utawi ndonga dhateng Gusti kanthi ngucap mbok bilih mangke kelampahan dipun paringi putra, kekalihipun rila ngorbanaken putranipun maring Gusti. Sak lampahipun wekdal, dinten gantos dinten, wulang gantos wulan, tahun gantos tahun, kekalihipun saget nggadhahhi putra kathah ngantos kesupen mring janjinipun dhateng Gusti. Bebendu utawi pageblug saking Gusti dhateng mboten kintenan. Lajeng wonteng ing dalu nalika Joko Seger sare, dipun emuttaken kanthi ngimpi tumrap janjinipun mring Gusti.

Lajeng Joko Seger matur dhateng putra-putrinipun tumrap babagan punika, lajeng wonten salah satunggaling putra ingkang purun menawi dipun korbannaken. Dumugi wonten ing dinten ingkang sampun katamtokkaken, upacara korban wonten Kawah Gunung Bromo lajeng dipun tindakkaken. Sak sampunipun upacara punika, lajeng kaluwarganipun saget uwal saking bebendu lan pageblug, saget nglampahhi bebrayan kanthi bahagia sesarengan sedaya putra-putrinipun ngantos wekdal punika ingkang lajeng dipun kenal minangka Suku Tengger. Cekakkan saking asmanipun Roro Anteng lan Joko Seger.

8. contoh cerita bahasa jawa krama alus singkat​

Jawaban:

minggu enjing kulo ngerancangi ibu kulo dateng peken kangge tumbas kebetahan griya lan pawon

Artinya:

minggu pagi saya membantu ibu saya ke pasar untuk membeli kebutuhan rumah dan dapur

9. adapun dalam bahasa jawa (krama alus)​

Jawaban:

minangka kanggo

Penjelasan:

semoga membantuuu

Jawaban:

krama alus adalah bentuk unggah unggah bahasa jawa yang semua kosa katanya terdiri atas leksikon krama dan dapat ditambah dengan leksikon krama inggil atau krama andhap

Penjelasan:

maaf kalau salah.

10. membuat cerita tentang pengalaman ke pantai prigi pakek bahasa jawa krama alus

dina minggu aku l iburanmenyang pantai prigi,pemandanganne luwes ayem tentrem,atiku seneng banget iso mng pantai

11. apa yang dimaksud cerita pengalaman? jawab dalam bahasa jawa dalam bahasa jawa krama alus

Jawaban:

Crita pengalaman yaiku crita kedadean kang wis tau dideleng/ detemoni utawa dilakoni dhewe saben dinane.

Penjelasan:

Semoga membantuh

Maaf kalau salah

12. Cerita rakyat timun mas dalam bahasa jawa krama alus

ono timun emas ono papua meneh

13. Tolong buatkan cerita pengalaman pribadi dengan bahasa Jawa krama alus

Nang dina sabtu wayah liburan sekolah aku lan keluargaku mlaku-mlaku menyang kebon binatang, neng dalane macet, lan aku nganti neng kebon binatang aku tuku 3 tiket, dikana aku keliling-liling kebon binatang aku ndeleng wong alas meneh turu, aku uga ndeleng ula ana ula king kobra, ula phiton lan liya liya, lan kajaba wong alas lan ula dikana pirang-pirang binatang ana binatang monyet, komodo, bajul, manuk merak, manuk kakang tuwa, unta, gajah lan isih akeh meneh.

Lan aku ngaso neng ngisor wit, sawis ngaso aku terus mlaku-mlaku meneh, dikana ana monyet, sawis saka kandang monyet aku terus foto-foto, sawis berfoto-foto aku terus keliling meneh aku ketemu padha pawang ula kobra neng ngarep gerbang prau utawa sepeda banyu, sawis delok king kobra aku mudhun mengisor dikana katon ana macan, sawis delok macan aku terus tuku tiket kanggo mrau dayung aku difoto lagi mrau, sawis mrau aku terus mulih dikana aku uga delok ana pawang ula phiton sing gedhe, sawis delok ula phiton aku mulih.

Dumadakan wetengku ngelih aku pangan dhisik neng cfc neng kebon binatang supaya mulihe ora ngelih, wis saiki aku pun wareg pisan, aku mulih menyang omah, arep mulih menyang omah macet meneh, udan neng dalane. Aku wis nganti neng omah aku terus turu.

14. membuat cerita pengalaman pribadi menggunakan bahasa jawa krama alus

Kala wingi aku sowan dhateng dalemipun SImbah teng Jogja. Alampun asri sanget, wonten kali ing wingking dalemipun simbah. Simbah kagungan sapi kathah sanget. Bapak ngajaki aku numpak sapi. Nanging aku wedi, sebab kapeksa dening Bapak aku nangis. Kabeh kaluwarga ngguyu geget,
aku isin sanget.

.;karena kemampuan sepadan dengan hasil;.

15. Contoh penutup presentasi cerita legenda bahasa jawa krama alus!!​

Jawaban:

_sampun cekap sementen mbok bilih wante kirang lamyuwihnipun katuran kulo lananggota kelompok kulo lswdayah kulo pu aturi pengpunten wassalamualaikum wr. wb.

16. Cerita pengalaman pribadi bahasa jawa krama alus #pake krama alus y

Berikut contoh crita pengalaman pribadi dengan bahasa krama alus.

Nalika kelas  IV kula study tour dhateng Yogjakarta

Tanggal 19 Oktober 2015 sekolahan kulo ngadakaken perpisahan kagem kelas IV SD. Kula lan rencang-rencang ngadaaken studytour ing Yogyakarta. Kula lan rencang-rencang ngunjungi tempat wisata ingkang sae-sae. Wonten mriko, kula lan rencang-rencang ten Candi Borobudur. Nalika kula ten Candi Borobudur tasek wonten pengetan Hari Raya Waisak. Kathah biksu ingkang gundul-gundul, lajeng biksu-biksu menika sami ibadah ten Candi Borobudur.

Awanipun,  kula ten Monumen Jogja Kembali, ten mniku kula ningali Film Dokumenter Rapat Bung Karno. Wonten mriko ugi wonten meriam ingkang di agem perang kemerdekaan Republik Indonesia. Sak lajenge kula lan rencang-rencang  foto-foto ten monumen Jogja Kembali.  

Pembahasan

Pengalaman adalah apa yang  dijalani  dirasakan, diangkut dan diserap oleh pancaindera manusia. Manusia sebagai individu (human self/self) oleh karena itu, pengalaman pribadi adalah sesuatu yang dialami atau  dirasakan  seseorang.

Pengalaman pribadi dapat berupa kejadian lucu atau menyedihkan, kejadian ajaib, langka, atau menyeramkan, peristiwa menghebohkan, pertemuan dengan tokoh idola, kunjungan ke tempat-tempat jauh dan terkenal.

Pelajari lebih lanjutMateri tentang karangan cerita individu https://brainly.co.id/tugas/10440680Materi tentang cerkak https://brainly.co.id/tugas/2232164Materi tentang cerita pengalaman ke pantai https://brainly.co.id/tugas/2196263

Detail Jawaban

Kelas : XI

Mapel : Bahasa Indonesia

Bab : 1 – Teks Prosedur Kompleks

Kode : 11.1.1

#AyoBelajar#SPJ5

17. buatkan cerita liburan dalam bahasa jawa krama yang panjang

maaf aku gk bisa jawab tapi aku akn membantumu dengan doa amin

18. artikel tentang cerita tari jaipong menggunakan bahasa jawa krama alus

Jaipong digunakake dikenal minangka Jaipongan punika beksan ingkang kadamel ing taun 1961 dening Gugum Gumbira. Ing wektu iku, nalika Presiden Sukarno begalan rock music lan muter lan music kulon diputer ing Indonesia, seniman lokal padha tantangan kanggo nutup kerugian aturan Larangan dening reviving seni tradisional. Jaipong punika campuran gerakan tunyuk Tilu, tari topeng Banjet lan pencak silat (tukang pencak).

Tutul Tilu banget populer ing desa, nanging ing wayahe iku dianggep antarane miskin kutha, amarga gerakan dheweke padha sensual, malah erotis. Ora arang tutul penari Tilu uga serves minangka perek. Ing karya, Gugum Gumbira ing wektu sing nyoba kanggo ngreksa wangun Tilu tunyuk dhasar, nanging karo tempo musik cepet. Supaya ndadekake penari dadi luwih aktif. Dheweke uga njogo wangun tradisioanl tunyuk Tilu, ngendi penari ganda dadi penyanyi, tetepi digabungake karo gamelan kutha karo swara ditambahaké drum. jeneng Jaipong punika onomatopoeic saka swara saka drum sing kerep krungu antarane tari iki. Tutuk para rawuh lan para penyanyi biasane bengok logat tiron saka swara saka drum: ja-i-pong, ja-ki-nem, utawa ja-i-nem. Sawetara wong jeneng nuduhake swara saka drum JAIPONG: tondo pengeling eling, ping, pong.

Ing katon dhisikan, Jaipur tarian modern sing beda saka tarian Sunda tradisional sadurunge sing stress duweni lan refinement saka penari. Penari (kang biasane wanita) malah sudo dheweke ndeleng, lan ngirim ora bisa nyawang ing partner dheweke. Others karo jaipong kang ing wektu iku uga kabudayan Western jogedan kamar werni, penari kudu fokus dibintangi ing partner dheweke minangka wangun komunikasi visual.

19. Buatlah cerita yang memalukan menggunakan bahasa jawa krama (alus)

bu….kerso dahar segawon? oh inggih….kerso.lha……kulo mboten ngertos segawon meniko kromo lugunipun asu…..he..he…kulo wastani sekul rawon ha….ha….pancen dedel nggeh kulo niki…..ndamel lingsem kemawon.

Video Terkait