Apakah Rakaat Ketiga Dan Keempat Membaca Surat Pendek

  Edukasi
Apakah Rakaat Ketiga Dan Keempat Membaca Surat Pendek

apakah boleh membaca surah pendek pada rakaat ke tiga dan ke empat? sholat apa saja yang tidak dianjurkan untuk membacanya?​

Daftar Isi

1. apakah boleh membaca surah pendek pada rakaat ke tiga dan ke empat? sholat apa saja yang tidak dianjurkan untuk membacanya?​

Jawaban:

membaca surah pendek dalam shalat rakaat ketiga dan keempat tentu saja boleh.

shalat yang tidak boleh dibaca dengan surah pendek adalah shalat tahajud ( shalat malam )

Penjelasan:

shalat tahajud ( shalat malam ) setelah membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat maka seorang muslim shalat dua rakaat, lalu membacanya dengan surah yang mudah baginya dari Al Qur’an Al-Karim.

2. Saat sholat 4 rakaat, apakah di rakaat ketiga dan keempat hanya membaca surat Al-fatihah? Jelaskan! ​

Jawaban:

iya karena Al Fatihah bacaan wajib dalam salat sisa nya wajib setahu ku gitu dikasih tau

3. saat salat magrib membaca surat pendek dibaca pada rakaat?

pada rakaat ke dua…….jawabannya adalah 1&2

4. seorang imam Sedang membaca surat pendek di rakaat pertama. kemudian datang seorang makmum, apa yang harus di lakukan oleh makmum​

Jawaban:

Takbiratul Ihram kemudian mendengarkan bacaan imam dan mengikuti imam

5. Tulislah urutan pelaksanaan shalat diniatkan shalat subuh beserta lafadz bacaannya. Cukup 1 rakaat saja. surat yang dibaca pendek. ​

Jawaban:

1. Menyucikan diri dengan ber-wudhu.

2. Niat sholat subuh. Bacaan niat sholat subuh sendiri, menjadi makmum dan menjadi imam, berbeda-beda.

a. Niat Sholat Subuh Sendiri

Ushallii fardash-Shubhi rak’ataini mustaqbilal qiblati adaa’an lillaahi ta’aalaa. Artinya: Saya (berniat) mengerjakan sholat fardhu Shubuh sebanyak dua raka’at dengan menghadap kiblat, karena Allah Ta’ala.

b. Niat Sholat Subuh Menjadi Makmum

Ushallii fardhash-Shubhi rak’ataini mustaqbilal qiblati makmuuman lillaahi ta’aalaa.

Artinya: Saya (berniat) mengerjakan sholat fardhu Shubuh sebanyak dua raka’at dengan menghadap kiblat, sebagai makmum, karena Allah Ta’ala.

c. Niat Sholat Subuh Menjadi Imam

Ushallii fardash-Shubhi rak’ataini mustaqbilal qiblati imaaman lillaahi ta’aalaa. Artinya: Saya (berniat) mengerjakan sholat fardhu Shubuh sebanyak dua raka’at dengan menghadap kiblat, sebagai imam, karena Allah Ta’ala.

3. Takbiratul Ikhram, berdiri sambil mengucapkan takbir “Allahu Akbar”. Pandangan mata melihat kearah tempat sujud.Allahu’akbar Artinya : Allah Maha Besar

Tangan disedekapkan pada posisi tangan kanan diatas tangan kiri.

4. Membaca doa Iftitah.

Doa Iftitah dalam sholat hokum bacaannya adalah Sunnah.

5. Membaca surat Al-Fatihah

6. Membaca salah satu surat dari Al-Quran

7. Kemudian ruku’ dan I’tidal serta membaca doanya

8. Duduk diantara dua sujud sambal membaca doanya

9. Sujud lagi sambil membaca bacaannya10. Berdiri untuk mengerjakan rakaat kedua. Gerakan rakaat kedua sama seperti di rakaat pertama hanya saja ada tambahan doa saat kamu melakukan I’tidal.

11. Di rakaat kedua, saat I’tidal kamu dianjurkan untuk membaca doa qunut. Doa qunut merupakan bacaan yang disunnahkan sehingga jika dilakukan umat muslim yang membacanya akan mendapatkan pahala.

Doa Qunut dibaca ketika posisi kamu yang sedang melakukan sholat masih berdiri dalam gerakan I’tidal. Bacaan doa Qunut :

Allaahummahdinii fii man hadaiit, wa aafinii fii man aafaiit, wa tawallanii fi man tawallaiit, wa baarik lii fiimaa a’thaiit. Wa qinii syarra maa qadhaiit. Fa innaka taqdhii wa laa yuqdhaa ‘alaiik. Innahu laa yadzillu maw waalaiit.

Wa laa ya’izzu man ‘aadaiit. Tabaarakta rabbanaa wa ta’aalait. Fa lakal-hamdu ‘alaa maa qadhaiit, Astaghfiruka wa atuubu ilaik wa shallallahu ‘ala sayyidina muhammadin nabiyyil ummuyyi wa ‘alaa aalihii wa shahbihii wa sallam.

Artinya:

“Ya Allah, berilah aku petunjuk seperti orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Berilah aku kesehatan seperti orang yang telah Engkau beri kesehatan. Pimpinlah aku bersama-sama orang-orang yang telah Engkau pimpin. Berilah berkah pada segala apa yang telah Engkau pimpin.

Berilah berkah pada segala apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Dan peliharalah aku dari kejahatan yang Engkau pastikan. Karena sesungguhnya Engkau-lah yang menentukan dan tidak ada yang menghukum (menentukan) atas Engkau. Sesungguhnya tidaklah akan hina orang-orang yang telah Engkau beri kekuasaan.

Dan tidaklah akan mulia orang yang Engkau musuhi. Maha Berkahlah Engkau dan Maha Luhurlah Engkau. Segala puji bagi-Mu atas yang telah Engkau pastikan. Aku mohon ampun dan tobat kepada Engkau. Semoga Allah memberi rahmat dan salam atas junjungan kami Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya dan sahabatnya.”

12. Setelah selesai membaca Doa Qunut, kemudian dilanjutkan dengan mengucapkan takbir (Allaahu Akbar) tanpa mengangkat kedua tangan

13. Sujud

14. Salam.

6. surat yang dibaca dalam setiap rakaat adalah surat​

Jawaban:

Al-fatihah dan surat pendek

#maafkalausalah

Jawaban:

Al Fatihah √

attaw anas

Penjelasan:

jadikan jawwban yang tercerdas ya

7. bacaan surat al-fatihah dibaca pada A. rakaat pertamaB. rakaat keduaC. rakaat ketigaD. setiap rakaat​

Jawaban:

D).Setiap Rakaat

DalamsholathukummembacaAl-fatihahwajibjadidi bacapadasetiaprakaatbaik rakaat ketigaataupunkeempatbegitupuladenganDzuhur,Ashar,Maghrib,isya membacasurahAl-fatihah.

-SEMOGA BERMANFAAT-

#AGAMAISLAM#PAI#PENDIDIKANAGAMAISLAM

8. pernyataan manakah yang benar mengenai solat tarawih 11 rakaat?A.boleh membaca surat pendekB.harus membaca surat panjangc.harus cepat​

b. harus membaca surat panjang,

karena jika ingin membaca surat pendek, itu harus 23 rakaat, semoga membantu:)

9. Salat Tarawih boleh dikerjakan…dalam satu salam. a. Dua atau tiga rakaat b. Dua atau empat rakaat c. Tiga atau tiga rakaat d. tiga atau empat rakaat

Jawaban:

a dua atau tiga rakaat

Penjelasan:

moga bermanfaat

Jawaban:

A. Dua atau tiga rakaat

Penjelasan:

Hukum sah solat

10. Kenapa misalnya saat Sholat rakaat ke 3 dan ke 4 nya tidak dibacakan kencang surat pendeknya?? Terus rakaat ke tiga &4 nya cepat? Baca apa saat rakaat ke 3&4? Tolong yaa 😀

Karena hukum nya tidal boleh di backan keras saat rakkat 3 , 4. Karena Hanya membaca Surat Al ,
Fatihah semoga bermanfaat yaKarena rakaat ke 3 & 4 hanya membaca surat alfatihah, itu pun tidak dibaca secara kencang karena hanya rakaat ke 1 & 2 yg dibacakan surat pendek dan dibacakan dengan kencang. rakaat ke 3 & 4 dibacakan dengan cepat karena hanya membaca alfatihah dan tidak membaca surat pendek.

semoga membantu:)

11. 12. Risman sedang menjalankan solatsubuh. Pada rakaat pertama Fikrimembaca surat pendek Al Fajr.Rakaat kedua membaca 1/3 darijumlah seluruh surat Al Lail. Berapajumlah seluruh ayat yang Rismanbaca pada rakaat pertama dan kedua? (ingat harus membaca Al Fatihah)​

Jawaban:

28 ayat

Penjelasan:

maaf kalo salah

12. Apakah Seorang Imam Wajib Membaca Surat Alfatihah, Dan Surat Pendek Dengan Keras Pada Saat 2 Rakaat Shalat Maghrib Yang Pertama, 2 Rakaat Shalat Isya Yang Pertama, Dan 2 Rakaat Shalat Subuh?Berikan Sumber Dari Jawaban Anda!​

Jawaban:

wajib

Penjelasan:

wajib bangettttttt

Jawaban:

Sunnah

Penjelasan:

Karena tidak masuk syarat jamaah

13. apa rakaat ketiga dan keempat shalat zuhur dan ashar perlu membaca surah pendek/ ayat al quran setelah membaca al fatihah

setelah membaca iFtitah lalu membaca al fatihah lalu membaca surah pendek seperti Al ķafirun,Al kautsar dllRakaat ketiga dan empat sholat zuhur, ashar, dan isya tidak perlu membaca surat pendek

14. Pada rakaat kedua sholat Istikharah, setelah surat pendek ada surat khusus yang dibaca yaitu surat​

Jawaban:

Kemudian disunnahkan membaca surat al-Ikhlas pada rakaat kedua. Maksud membaca kedua surat ini sebagai bentuk keikhlasan dan menyerakan segala urusan pada Allah, serta bukti bahwa manusia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah.

Penjelasan:

maaf kalo salah

dan

jadikan jawabannya yg

15. Mualimin baru kelas 1 SD. Dia masih hafal sedikit surat pendek. Ketika salat Dhuha setelah membaca surat al Fatihah membaca surat annas pada rakaat pertam dan surat al ikhlash pada rakaat kedua. Apakah salat Dhuha Mualimin tetap berpahala. Jelaskan!

Jawaban:

iya

Penjelasan:

karena dalam sholat membaca surah alfatihah sunah bagi yg blm mampu,dalam islam tidak disebutkan jika sholat harus mempunyai hafalan surat tapi juga bisa dengan membaca mksd nya dng meletakkan buku atau apa sebagai pendamping

16. bacaan surat al-fatihah dan surat pendek pada rakaat kedua dilakukan secara..a.jahrb.lantangc. Sirrid batin​

Jawaban:

d. batin

karena sunah ya

17. Sholat-sholat yang bacaan surat al fatihah dan surat pendek pada rakaat pertama dan kedua dibaca keras oleh imam adalah pada sholat​

Jawaban:

Subuh, mageib, isya

Penjelasan:

MAAF KALO SALAH!!!

18. benarkah rakaat ketiga dan ke 4 tidak usahmembaca surat pendek​

Jawaban:

tidak usah membaca surat pendek

penjelasan:

tidak usah karna udh perintah dari allah

Jawaban:

benar..

boleh baca boleh tidak

karna yang wajib adalah surat alfatihah

19. saat sholat apakah benar rakaat ke 3 dan 4 tidak perlu membaca surat pendek, apakah hanya berlaku di sholat berjamaah? ​

Jawaban:

< p>sebenarnya rakaat ketiga dan ke empat bisa menggunakan surat pendek tapi rakaat ke empat wajib menggunakan surat pendek

Video Terkait